Snap

Wat moet een kind van 6 jaar al kunnen?

Wat moet een kind van 6 jaar al kunnen? Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Het ene kind is motorisch sneller, het andere kind loopt voor in zijn verstandelijke ontwikkeling

Wat moet een kind van 6 jaar al kunnen? Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Het ene kind is motorisch sneller, het andere kind loopt voor in zijn verstandelijke ontwikkeling. De vaardigheden die in dit artikel worden genoemd, zijn gemiddelden en gaan over de ontwikkeling van kinderen zonder lichamelijke of verstandelijke beperking. Wanneer je je zorgen maakt over de ontwikkeling van je kind (op welk gebied dan ook) dan is het verstandig om hier bijvoorbeeld met de leerkracht van je kind of met je huisarts over te praten. Zij kunnen je vast vertellen of het normaal is hoe jouw kind zich ontwikkelt of dat er wellicht professionele hulp nodig is. Hoe een kind zich ook ontwikkelt, onthoud goed dat ieder kind uniek is. Je moet kinderen daarom ook niet al te veel met elkaar gaan vergelijken.

Motorische ontwikkeling: wat moet een kind van 6 jaar al kunnen?

Rond het 6de levensjaar van een kind verandert zijn lichaamsbouw snel. Het kind wordt slanker en zijn armen, benen en vingers worden langer. Het kan zijn dat hij hier, motorisch gezien, even aan moet wennen en dat zijn motoriek er daardoor tijdelijk wat “slungelig” eruit ziet. Dit komt weer goed wanneer het kind aan zijn nieuwe lichaamsbouw gewend is. Een kind van 6 jaar kan al goed zijn evenwicht bewaren. Ook op de fiets. Hij kan dus zonder zijwieltjes fietsen. Hij kan nu ook op één been staan, zelfs met zijn ogen dicht.

 

Cognitieve ontwikkeling: wat moet een kind van 6 jaar al kunnen?

Een kind van 6 jaar kan nog niet goed verbanden leggen. Wat er gebeurt op een dag, staat los van elkaar. Hij beredeneert dingen nog vooral vanuit zichzelf en houdt hierbij nog niet veel rekening met anderen. Een 6-jarige kan zijn moedertaal goed gebruiken. Hij kan wat hij om zich heen ziet weergeven met behulp van woorden en tekeningen. Op school begint het kind met leren lezen.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling van een 6-jarige

Doordat een 6-jarige weet wat goed en fout is, kan er bij hem nu ook een schuldgevoel ontstaan. De sociale belangstelling van het kind wordt op deze leeftijd groter. Hij kan nu echte vriendschappen sluiten. Ook kan hij een (tijdelijk) fantasievriendje hebben. Dit is niet erg omdat het je kind kan helpen om de wereld beter aan te kunnen. Ook kan hij dankzij een fantasievriendje bijvoorbeeld creatiever en nieuwsgieriger worden.

 

Stimuleren van de ontwikkeling van een 6-jarige

Wanneer je kind het leuk vindt om te leren lezen, help hem hier dan bij. Ga lekker samen met hem boekjes lezen of laat hem jou voorlezen. Heeft je kind last van zijn veranderende lichaamsbouw? Laat hem dan dingen doen waarbij hij zijn lichaam veel moet gebruiken. Laat hem klimmen op een klimrek (grove motoriek), knutselen (fijne motoriek) en dergelijke. Doordat hij zijn lichaam dan intensief gebruikt, zal hij er sneller weer vertrouwd mee raken. Bovendien blijft hij zo zijn motoriek goed ontwikkelen. Doe in elk geval veel dingen samen met je kind, maar geef hem ook de tijd en ruimte om dingen alleen te doen of samen met vriendjes.

 

 

Wat kan jouw kind van 6 jaar al? Reageer ook!

 

 

Geschreven door mama Sharon