Snap
  • landelijke dag tegen pesten
  • Pesten
  • Kind
  • weerbaarmaken

Zo maak je je kind weerbaar tegen pesten

Het is vandaag de Landelijke Dag tegen Pesten

Als ouder is er niets belangrijker dan ervoor te zorgen dat je kind gelukkig en veilig opgroeit. Een van de uitdagingen waar ouders mee te maken krijgen, is pesten. Het is een realiteit die we liever zouden vermijden, maar helaas komt het nog steeds veel voor op scholen en in sociale omgevingen. Gelukkig zijn er manieren waarop we onze kinderen kunnen helpen om weerbaar te worden tegen pesten en zichzelf te beschermen. 

Kinderen met weinig zelfvertrouwen worden vaker gepest en zijn vaker pester. Voor een kind dat zich goed voelt over zichzelf en goed kan praten over gevoelens, kan het makkelijker zijn om met pestgedrag om te gaan. Het kan bijvoorbeeld beter grenzen aangeven. Daarom is het voor een kind belangrijk om weerbaar te zijn.

Weerbaarheid vergroten

De weerbaarheid van je kind hangt af van zijn aanleg en karakter. Is jouw kind avontuurlijk? Maakt het snel vrienden? En weet het hoe het conflicten kan oplossen? Met deze algemene tips kun je de weerbaarheid van je kind vergroten:

  • Geef regelmatig complimentjes. Focus bijvoorbeeld op doorzettingsvermogen, positieve houding of het vermogen om nieuwe vrienden te maken.

  • Moedig je kind aan om over zijn gevoelens te praten en luister goed naar wat het te zeggen heeft. Geef je kind de ruimte om zich uit te drukken en vul niet meteen in voor hem of haar. Laat je kind weten dat zijn gevoelens er mogen zijn.

  • Stimuleer je kind om zelf oplossingen te vinden. Dit helpt hem of haar om te leren omgaan met tegenslagen en teleurstellingen.

  • Leg uit dat je kind zijn eigen grenzen mag stellen en dat het belangrijk is om daaraan vast te houden. Leer je kind om zijn of haar grenzen te respecteren en die van anderen ook te respecteren.

  • Bereid je kind voor op nieuwe situaties. Vertel hem of haar wat er gaat gebeuren en bied geruststelling. Zo voelt je kind zich meer op zijn gemak bij het omgaan met veranderingen.

Rol als ouder

Als ouder speel jij ook een cruciale rol, niet alleen door wat je zegt, maar vooral door wat je doet. Een positieve interactie met anderen en respectvol gedrag zijn van onschatbare waarde. Toon interesse, stel vragen en geef het goede voorbeeld in je reacties op anderen. Als iets je dwarszit, communiceer dat dan duidelijk en kalm. Leg uit waarom je je zo voelt, zonder direct boos te worden. Dit geldt ook voor je online gedrag. Moedig je kind aan om na te denken over hun gedrag. Vraag bijvoorbeeld hoe ze reageren op pesterijen en hoe ze dat anders zouden kunnen aanpakken. Moedig aan om bijvoorbeeld wel te reageren of net te negeren. Samen kunnen jullie zelfs oefenen. Op die manier leert je kind dat ze zelf ook invloed hebben op pestgedrag.

Lees ook: 
Kraamtranen, knuffels en eerste keren