Snap

Wanneer ga je als zwangere naar de gynaecoloog?

Een gynaecoloog komt vaak in het plaatje niet voor. Bij sommige zwangerschappen wel. Wanneer komt een gynaecoloog in beeld tijdens een zwangerschap?

Nadat je een zwangerschapstest hebt gedaan en je weet dat je zwanger bent, is het tijd om stappen te ondernemen qua medische zorg. Wanneer je 8 tot 10 weken zwanger bent heb je de eerste afspraak met een verloskundige. Deze zal je tijdens de zwangerschap begeleiden, je vragen over de zwangerschap beantwoorden en de ontwikkeling van je kindje in de gaten houden. Je verloskundige controleert of er bijzonderheden zijn en eventuele complicaties tijdens de zwangerschap en je verloskundige is normaliter ook degene die tijdens je bevalling aanwezig is. Een gynaecoloog houdt zich eveneens bezig met zwangerschappen en bevallingen, maar komt vaak in het plaatje niet voor. Bij sommige zwangerschappen wel. Wanneer komt een gynaecoloog in beeld tijdens een zwangerschap?

Verloskundige versus gynaecoloog

Om in het kort duidelijk te maken wat het verschil is tussen de verloskundige en de gynaecoloog moet je bedenken hoe de deskundige in kwestie tegen de zwangere vrouw aankijkt die in zijn of haar praktijk komt. De verloskundige ziet de aanstaande moeder als een gezond persoon die een heel natuurlijk proces meemaakt, namelijk het dragen van een kindje. De verloskundige geeft voorlichting aan jullie, als toekomstige ouders en checkt of er risico’s of problemen om de hoek komen kijken.

Als dat niet het geval is, zal de verloskundige tot en met het einde van je zwangerschapsperiode je blijven begeleiden. Als dat wel het geval is, dan zal de verloskundige je doorsturen naar een specialist voor verder onderzoek of verdere behandeling. Die specialist is veelal de gynaecoloog. De gynaecoloog, werkzaam in een ziekenhuis, ziet zwangere vrouwen op het moment dat er complicaties zijn of dreigen. Hij of zij is gespecialiseerd in het begeleiden van risicovolle zwangerschappen en zwangerschappen met complicaties.

De gynaecoloog in beeld: diverse oorzaken

Wanneer er tijdens de zwangerschap complicaties worden geconstateerd door je verloskundige (of huisarts), kan dat een reden zijn dat vanaf dat moment niet meer je verloskundige je begeleidt, maar dat je wordt doorverwezen naar een gynaecoloog, in het ziekenhuis. Voorbeelden van complicaties zijn onder andere het HELLP syndroom, zwangerschapsvergiftiging of ernstige bloedarmoede. Als je zo misselijk bent dat je last hebt van overmatig braken en daardoor erg verzwakt bent, is dat ook een reden om naar de gynaecoloog te gaan.

Als je vorige zwangerschap(pen) problematisch verliep(en) is dat eveneens een reden om bij de gynaecoloog terecht te komen, bijvoorbeeld omdat je kindje (veel) te vroeg is geboren of wanneer er sprake is van bijzondere erfelijke afwijkingen. Heb je bij je vorige bevalling een keizersnede gehad, dan word je vanaf week 36 van je zwangerschap begeleid door een gynaecoloog. Mogelijk ben je diabetes patiënt of heb je epilepsie en heb je om die reden een speciale behandeling nodig tijdens je zwangerschap en bevalling. Ook dan is de gynaecoloog degene die jou het beste kan begeleiden.

Wanneer je zwanger bent van meer dan één kindje komt ook de gynaecoloog in beeld. Meerlingzwangerschappen worden standaard begeleid door een gynaecoloog. Van elke duizend zwangere vrouwen zijn er vijftien in verwachting van een tweeling (en dan tellen we dus drie- en andere meerlingen nog niet mee, al komen die veel minder voor). Twee- of meerlingzwangerschappen vergen meer van de aanstaande moeder dan wanneer er één kindje op komst is. Hoge bloeddruk en bloedarmoede spelen vaker een rol in het verhaal. En complicaties als groeiachterstand en vroeggeboorte komen vaker voor.

Bij meerlingzwangerschappen ga je vaker op controle bij de gynaecoloog dan dat je op controle zou gaan bij een verloskundige wanneer je zwanger bent van één kindje. De gynaecoloog zal met het oog op mogelijke groeiachterstand regelmatiger echo’s maken.

De reden dat je verloskundige je doorstuurt kan ook van dien aard zijn dat na een onderzoek of controle door een gynaecoloog je gewoon weer direct terugkomt bij je verloskundige. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld wanneer je kindje in stuit ligt en de gynaecoloog een draaipoging heeft gedaan. Een ander scenario waarbij je bij de gynaecoloog komt is wanneer je weeën hebt vóór week 37 of nog niet bent bevallen na 42 weken en de bevalling zal worden ingeleid.

Wanneer je zwangerschap toch heel voorspoedig verloopt, kan het wel gebeuren dat je – na begeleid te zijn door een gynaecoloog – teruggestuurd wordt naar de verloskundige die de zorg dan weer over neemt. In de kraamtijd is het sowieso de verloskundige die bij je langskomt voor controles.

Bevallen onder begeleiding van een gynaecoloog

Er moet een medische indicatie zijn om bij een gynaecoloog te komen en dat geldt ook voor bevallen onder begeleiding  van een gynaecoloog. Veel voorkomende redenen daarvoor zijn onder andere dat je kindje in het vruchtwater heeft gepoept, dat de ontsluiting niet vordert, dat de vliezen wel zijn gebroken maar de weeën niet op gang komen, wanneer je teveel bloed verliest of wanneer de conditie van jou en/of je kindje achteruit gaat.

Ben jij tijdens je zwangerschap (tijdelijk) begeleid door een gynaecoloog?