Snap
even wat humor op de dinsdag. als we nou een twee probleem oplossen: boeren zitten met het stikstofprobleem en iedereen heeft last van dure gas en stroom rekeningen. door de mest snel af te voeren kan het methaangas ,dat anders als schadelijke CO2-emissie het milieu in gaat, omgezet worden in aardgas. is dit misschien een mooie oplossing voor iedereen?