Snap
Ken jij de term zwangerschapsquotum?? Sommige landen hebben namelijk een maximumquotum per donor, ter beperking van het aantal zwangerschappen, het aantal baby's of het aantal gezinnen waarvoor een bepaalde donor mag worden gebruikt. Dit wordt een zwangerschapsquotum genoemd. Dit is om te voorkomen dat de genenpoel vervuild wordt doordat de kans bestaat dat genetisch verwanten elkaar kunnen ontmoeten en om samen een gezin te stichten zo klein mogelijk te maken.