Snap

Leren lezen in groep 3

De zomervakantie is voorbij en jouw kind gaat naar groep 3. Dat voelt als een grote stap voor zowel jou als jouw kind. Nu begint het ‘echte’ leren op school en is jouw kind kleuter af. Voor je het weet kan hij of zij al de eerste woordjes en zinnen lezen. Het leren lezen gaat beginnen!

Al in de kleutergroepen wordt druk gewerkt aan de letterkennis en het fonemisch bewustzijn (de klanken van letters). Afhankelijk van de methode die een school gebruikt, worden letters aangeboden met of zonder gebaren en in een bepaalde volgorde. Ook wordt bij de kleuters gestimuleerd om interesse te krijgen in letters en cijfers. Er wordt veel voorgelezen en kinderen kunnen vaak hun eigen naam al lezen. Dit alles bevordert het leren lezen in groep 3. Mocht jouw kind nog totaal geen interesse in letters hebben dan is er nog niks aan de hand en verloopt het proces alsnog vaak soepel. Stimuleren blijft wel erg belangrijk. Op het moment dat de kinderen in groep 3 echt gaan beginnen met leren lezen hebben ze dus al een beetje voorkennis door de kleuterjaren. Dat is handig, want dan weten ze de klanken en symbolen van letters al en is het proces van het leren lezen makkelijker op te starten. Scholen hanteren soms andere methodes en daardoor kan de opbouw in woorden een beetje verschillen.

Het eerste doel in groep 3 is dat ze de meeste letters kennen en fonetisch (op klank) kunnen benoemen. Dat is ook voor jou als ouder belangrijk om te weten, want zo kun je een kind beter helpen. Een voorbeeld is het woord maan. Dat leren ze als m-aa-n, ze spreken de letter ‘m’ uit als ‘ mmm’ en niet als ‘em’ . Daardoor kunnen ze woorden hakken en plakken. M-aa-n, maan. Wanneer je je kind helpt met leren lezen is het goed om het ook op die manier te doen. De letter ‘a’ heeft een korte klank, zoals in het woord stap. Deze letter klinkt daar dus heel anders dan in het woord maan, daar is de klank namelijk lang omdat er twee keer een ‘a’ staat.

De opbouw in groep 3 gaat als volgt: Ze leren eerst klankzuivere woorden, zoals ik en ben. Dat zijn de:

  • km-woorden (klinkermederklinker)
  • mk-woorden (mederklinker-klinker)
  • mkm-woorden (mederklinker, klinker, medeklinker)

In het begin gaat dit met hakken en plakken, maar later moeten ze deze woorden ineens kunnen lezen. Wanneer ze dit kunnen komen de moeilijker woorden aan bod. (mmkm-woorden, mkmm-woorden en mmkmm-woorden) Een voorbeeld hiervan is stop. s-t-o-p. Zo leren ze steeds moeilijkere woorden lezen.

Doel is dat ze in de loop van groep 3 steeds meer woorden automatisch kunnen herkennen. Ze lezen meerlettergrepige woorden en kunnen woorden lezen met afwijkende spellingspatronen.

Bij het leren lezen moet je veel geduld hebben, want het is een heel proces. Laat je kind merken dat je geduld hebt en vertrouwen en ga lekker veel boekjes met hem of haar lezen. Het is belangrijk om niet teveel te pushen, want wanneer een kind zelf wil leren lezen is het voor een kind veel leuker.

Stimuleren en het aantrekkelijk maken van boekjes of woordjes is van belang, omdat een kind op die manier intrinsiek (vanuit zichzelf) gemotiveerd is. Heeft een kind een keer helemaal geen zin om ‘weer’ eens te moeten lezen, stel dan bijvoorbeeld voor dat jij een stuk leest en dat hij/zij dan zelf een stukje doet. Wat in de loop van het jaar ook leuk kan zijn is om samen een boek te lezen en dan goed te kijken of de ander een foutje maakt. Hierbij kan je natuurlijk leuke foutjes maken, zodat het kind het ziet als een leesspelletje terwijl het heel aandachtig aan het lezen is.

Je zult zien als groep 3 voorbij is dat je kind letterlijk en figuurlijk veel gegroeid is. Mocht je thuis graag meer willen oefenen met jouw kind, vraag gerust de leerkracht die heeft vast nog leuke tips of leesoefeningen.

Heb jij nog tips voor leesoefeningen of leesspelletjes? Laat je reactie hieronder achter!