Snap

Alles over CITO score in groep 3

CITO staat voor Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling. De naam zegt het al het kind wordt getoetst op zijn of haar ontwikkeling.

CITO score groep 3

Om de ontwikkeling van leerling in de gaten te houden kunnen de leerkrachten veel verschillende dingen doen. Ze letten op de leerlingen tijdens de les en ze kijken hun werk na. Zo zijn er nog veel meer manieren waardoor een leerkracht kan zien hoe het kind het doet in de klas. Een leerlingvolgsysteem zoals CITO is hierbij een hulpmiddel. CITO staat voor Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling. De naam zegt het al het kind wordt getoetst op zijn of haar ontwikkeling.

De meeste basisscholen gebruiken dit leerlingvolgsysteem. Dit bestaat uit LVS-toetsen, (leerlingvolgsysteem-toetsen), de entreetoetsen (groep 5 tot en met 7) en de eindtoets in groep 8. De toetsen die kinderen in groep 3 maken zijn dus LVS-toetsen, ze worden vaak benoemd als CITO-toetsen. Door kinderen te toetsen krijgen ouders en leerkrachten een goed beeld van de ontwikkeling van het kind.

In groep 3 krijgen de kinderen rond januari een CITO-toets op het gebied van rekenen, technisch lezen, spelling, woordenschat, DMT & AVI. De DMT-toets is de drie-minuten-toets. Hierbij moeten kinderen zoveel mogelijk woorden proberen te lezen in 3 minuten. DMT en AVI toetsen het technisch lezen. Er wordt gekeken naar de hoe snel en hoe goed een kind leest. Door kinderen op al deze gebieden te toetsen ontstaat er een goed beeld van het niveau van een kind.

De volgende CITO-toetsen zijn ongeveer in juni. Rekenen, DMT & AVI, technisch lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen worden dan getoetst. Bij begrijpend lezen wordt gekeken naar het begrijpen van een tekst. Dat in tegenstelling tot de DMT en AVI toetsen.

CITO-toets score

Een CITO-toets levert altijd een bepaalde score op. Dat kan de volgende score zijn:

  • A = zeer goed (ruim boven het landelijk gemiddelde= 25%)
  • B = goed (boven het landelijk gemiddelde= 25%)
  • C = voldoende (landelijk gemiddelde= 25%)
  • D = zwak (onder het landelijk gemiddelde= 15%)
  • E = zeer zwak (ruim onder het landelijk gemiddelde= 10%)

De score wordt berekend op het aantal goede opgaven dat een kind heeft gemaakt. De CITO-toets M3 (midden groep 3) bestaat bijvoorbeeld uit 50 opgaven. Als een kind 42 opgaven of meer goed heeft, is dit een A-score. Daarna is de berekening als volgt:

  • 36 t/m 41 goed = B
  • 28 t/m 35 goed = C/li>
  • 21 t/m 27 goed = D/li>
  • 0 t/m 20 goed = E/li>

De score kan dus door 1 fout meer al anders zijn. Daarom zou je een leerkracht kunnen vragen of het om een hoge D of een lage D ging. De hoge D is dan bijna een C score en dat is dan toch een heel ander beeld. Ook kun je bijvoorbeeld bij de rekentoets vragen op welk gebied jouw kind de meeste fouten maakte, dan kun je daar mee gaan oefenen. De scores A tot en met E geven aan hoe jouw kind scoort ten opzichte van leeftijdgenootjes.

De scores van alle verschillende CITO-toetsen worden in een grafiek gezet. Gaat de lijn in de grafiek omhoog? Dan maakt jouw kind groei door. Gaat de lijn niet omhoog? Dan is er iets aan de hand, het is namelijk de verwachting dat een kind groei doormaakt.

Er zijn verschillende manieren van het weergeven van grafieken. Het belangrijkste is om naar de lijn te kijken, hieraan kun je de ontwikkeling meteen zien. Het kan ook zijn dat de lijn wel omhoog gaat, maar niet zo snel als hij eigenlijk zou moeten gaan. Dit komt dan ook terug in de gewone toets uitslagen een kind zal dan bijvoorbeeld een D-score hebben.

Ontwikkeling kind

Zit jouw kind in groep 3 en gaat hij/zij in januari de CITO-toets maken probeer het dan niet te beladen te maken. Wanneer een kind ontspannen is en geen druk voelt zal het beter gaan. En mocht jouw kind z’n dag niet hebben? Dan is er nog niet zoveel aan de hand, want een leerkracht kijkt natuurlijk niet alleen naar de CITO-toetsen. Een kind zal dus nooit alleen op basis van CITO-toetsen blijven zitten. Wel is het zo dat een CITO-toets vaak een goed beeld van de ontwikkeling weergeeft. De vraagstelling is vaak namelijk net iets anders dan in de methodes en daardoor geeft het beter weer wat een kind over een bepaalde vaardigheid echt beheerst.

Wat vind jij van de CITO-toets in groep 3?

9 jaar geleden

Fijn om te lezen, maakt me al zorgen

9 jaar geleden

Interessant om te lezen! Ik wist niet zo goed hoe dat in elkaar stak.

9 jaar geleden

Dag Shirley, Met interesse lees ik je stukje, vooral het deel over de berekening van de uitslag/score van de M3 woordenschat. Heb je toevallig ook het staatje hoe de E3 woordenschat wordt bepaald? Hoop snel wat te horen, M.vr.gr. Theo