Snap

Hoeveel zakgeld geef je een kind?

Welk bedrag past bij welke leeftijd?

Zakgeld is natuurlijk erg leuk voor kinderen, maar nog belangrijker: heel leerzaam. Wanneer kinderen jong zijn, hebben ze meestal geen enkel besef van de waarde van geld. Door zakgeld in te voeren leren ze dat geld niet aan de bomen groeit en dat je soms eerst moet sparen om iets te kunnen kopen. Bovendien bevordert zakgeld op spelenderwijs het rekenvermogen. Hoeveel zakgeld geef je een kind op welke leeftijd?

Zakgeld-vanaf welke leeftijd?

Zakgeld wordt meestal ingevoerd wanneer een kind ongeveer 6 jaar is. Dit is de ideale periode, omdat er in groep 3 steeds meer gerekend wordt met munten en kinderen de verschillende munten kunnen herkennen. Zakgeld helpt hem dus spelenderwijs om te leren rekenen. 

Waarschijnlijk wil je kind in het begin al het zakgeld in één keer uitgeven. Hij zal nog niet begrijpen dat je moet sparen om later iets groots te kunnen kopen. Dit besef zal met de tijd komen. 

Rond de 8 à 9 jaar krijgt bijna 90 procent van de kinderen zakgeld, maar uiteraard zijn niet alle kinderen hetzelfde. Het ene kind heeft eerder belangstelling in geld dan het andere.  

Welke afspraken maak je over zakgeld?

Wanneer je kind voor de eerste keer zakgeld krijgt, is het belangrijk om hier afspraken over te maken. Denk hierbij aan de volgende dingen:

  • Bepaal een vast bedrag en moment per week en wijk hier niet vanaf.
  • Stel een termijn vast waarvoor het bedrag geldt. Verhoog het bedrag bijvoorbeeld iedere verjaardag.
  • Spreek duidelijk af wat je kind precies met het zakgeld moet gaan betalen.
  • Gebruik zakgeld nooit als een middel om je kind te straffen of te belonen. Daar is zakgeld immers niet voor bedoeld.
  • Laat je kind leren van zijn fouten. Je hoeft niet direct in te grijpen als je kind al zijn zakgeld aan onnuttige dingen opmaakt.
Tip: zet de gemaakte afspraken op papier, print deze uit, 'onderteken' het samen!

Hoeveel zakgeld geef je een kind?

Het bedrag aan zakgeld dat je geeft, hangt af van hoeveel je zelf te besteden hebt én wat je kind van het zakgeld moet betalen. 

Als je afspreekt dat je kind naast snoep ook zelf cadeaus voor vrienden moet kopen, is een hoger bedrag aan zakgeld nodig. Kijk samen naar de uitgaven en bepaal een redelijk bedrag. 

De tabel hieronder laat zien wat kinderen op de basisschool gemiddeld aan zakgeld krijgen. Deze bedragen zijn in 2018 vastgesteld in het Nibud Kinderonderzoek

TODO: Add alt to media

Krijgt jouw kind zakgeld en hoe heb je het bedrag bepaald? Reageer ook!