Disclaimer

Disclaimer Mamaplaats stelt middelen ter beschikking om gebruikers met elkaar in contact te brengen. Mamaplaats is hierbij geen partij en derhalve nimmer aansprakelijk ten aanzien van enige verplichting die uit een tussen gebruikers gesloten overeenkomst voortvloeit zoals de betaling, conformiteit, levering, garantie of klachtafhandeling.

Privacy statement voor zover Mamaplaats gegevens vastlegt van de bezoeker in het kader van haar wettelijke plichten en/of in het kader van haar dienstverlening, is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.