Snap
  • Zwanger
  • mama
  • partner
  • bevallen
  • zwanger
  • teamwork

De sturende taak van de partner

Partners willen iets doen, maar weten niet wat ze moeten doen. Wat als dat ook anders kan?

Als ik aan partners vraag wat zij verwachten van de bevalling, dan is met stip op 1 het vaakst genoemde antwoord ‘ik zie het wel, mijn vrienden zeggen allemaal dat je toch niet zoveel kunt doen.’

Als je niet weet wat je doen kunt, dan doe je niks. Dan wacht je af, dan gehoorzaam je wat er van je gevraagd wordt en is jouw plaats tijdens de bevalling, achter het bed.

Ik vind dat doodzonde, omdat dit ook anders kan.

De partner en zijn/haar vrouw hebben een vertrouwensband (als het goed is). Ze voelen zich op hun gemak bij elkaar. Om te bevallen is het nodig dat je je veilig voelt.

Ik pik er tijdens de lessen wel eens partner uit en vraag hem in het bijzijn van de groep om in een emmer te plassen. Dan kijken ze je aan en vragen zich af wat je bezield. Ze vinden het een hele rare vraag.

Dat er vervolgens 4 man personeel om een bevalling heen staat die je niet kent, is dan weer doodnormaal.

Voor vrouwen is dit niet anders. Zij voelen zich ook niet op hun gemak dat de een na de ander aan ze zit.

Terug naar het onderwerp.

De sturende taak van de partner.

Ik verdeel een bevalling altijd in zones. Groen. Oranje. Rood.

Enige taak voor de man; zorg dat ze niet in rood komt.

Hoe? Observeer haar. Wat gebeurt er met haar ademhaling? Wanneer trekt ze haar schouders op? Wanneer zie je haar gezicht vertrekken? Wanneer denkt ze teveel na?

Deze signalen zijn bij een bevallende vrouw erg goed te herkennen. En als je op zo’n moment wat gaat doen, kun je de bevalling een hele andere koers laten varen.

Bij vrouwen die goed kunnen ontspannen, zal je enige taak zijn, zorgen dat ze in die ontspanning blijft. Bij vrouwen die naar oranje neigen, ga je coachen/ cuen.

- Let op je ademhaling

- Probeer je uitademing iets meer te vertragen, ik zie dat je gaat verkrampen

- Ik ga je schouders zachtjes naar beneden duwen, want jij trekt ze omhoog

- Ik leg mijn handen in je flanken neer en ik wil dat je ze bij de volgende wee gaat volgen

Wanneer zij schommelt tussen groen en oranje, is er niks aan de hand. Herken deze zones en stuur van daaruit bij.

Hoe lang je bevalling ook duurt, hoe medisch de bevalling ook wordt, deze principes kun je altijd en overal toepassen.

Wil je hier meer over weten? Je mag mij altijd even een mailtje sturen naar info@mariebo.nl. Ik beantwoord jullie vragen graag!