Snap
 • Kind

Laat jongens jongens zijn

De nieuwste campagne van SIRE gaat over dat jongens moeten kunnen stoeien.

Uit onderzoek van SIRE blijkt dat 44% van de ouders vinden dat specifiek jongensgedrag zoals druk en stoer doen onderdrukt wordt in de huidige maatschappij. Ze willen hiermee bereiken dat jongens zich de kans krijgen om zich te ontwikkelen op de manier die het beste bij hun past. Ook wetenschappers geven aan dat er meer aandacht moet komen voor de verschillen tussen jongens en meisjes, bijvoorbeeld de manier waarop ze leren. De wetenschappers waarschuwen voor het gevaar dat jongens, wanneer zij te veel afgeremd worden, ook worden afgeremd in hun ontwikkeling. Dan verliezen ze sneller hun concentratie, vermindert hun motivatie en gaan hun prestaties achteruit. Jongens krijgen ook vier keer vaker de diagnose ADHD dan meisjes en krijgen vijf keer vaker medicijnen daarvoor.

Er zijn verschillende feiten en cijfers  online gezet door SIRE. 

 • Jongens worden in de klas onbewust 3 keer zo vaak als meisjes berispt in de klas voor hetzelfde gedrag.
 • Ten opzichte van meisjes krijgen jongens 4 keer vaker de diagnose ADHD en 5 keer vaker medicatie als meisjes.
 • Meisjes krijgen vaker een hoger schooladvies dan jongens.
 • Meisjes worden veel positiever benaderd in het onderwijs door hun beter ontwikkelde sociale vaardigheden.
 • n het passend onderwijs voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen zitten 3 keer zo veel jongens als meisjes.
 • 56% van de ouders met jongens herkent het probleem dat jongens niet genoeg de ruimte krijgen en daardoor worden geremd in hun ontwikkeling.
 • 44% van de ouders met jongens (vaders en moeders) ziet dit ook terug in de eigen omgang met zijn/haar jongens.
 • 76%
 van de ouders met jongens vindt dat dit probleem meer aandacht moet krijgen.
 • 45% van de ouders met jongens geeft aan dat ‘jongensgedrag’ (fysiek/ druk/ stoer) wordt onderdrukt in de huidige maatschappij.
 • Experts zijn van mening dat als we jongens afremmen ze zich gaan afsluiten, hun zelfvertrouwen afneemt, hun houding verandert in: ‘het maakt niet meer uit wat ik doe’, sneller hun concentratie verliezen, hun motivatie vermindert en hun prestaties gaan achteruit.

Als oplossing geven ze aan dat er meer mannen voor de klas moeten komen en dat er meer ruimt ekomt voor beweging. Dus dat jongens gewoon lekker kunnen stoeien en ravotten en op deze manier zelf de wereld moeten kunnen ontdekken. Ze leren ook van een flink geschaafde knie of een grote buil op het hoofd. Dat hoort er allemaal bij. Laat jij je jongen wel echt jongen zijn? 

6 jaar geleden

Heb een jongen en een meid die redelijk vaak blauw of geschaafd thuiskomen. Wel beide met de diagnose adhd. Al zien ze het op school niet. Dan is het een hele rustige jongen :)