Snap
  • Kind
  • moederleven
  • juistebeslissing
  • volgjemoederhart
  • erbestaatgeenperfecteouder
  • klankbord

iemands klankbord zijn...

mijn leven als moeder van vijf

Vaak heb je als groot gezin veel te maken met nadelen in ieder geval mensen die alleen maar nadelen zien en die ook benoemen. Van de week kwam er een moeder naar mij toe en zij wilde van mij weten hoe ik op de situatie keek. Ze zei echt ik wilde even jou als klankbord gebruiken. Omdat ik al 2x de kleuterfase heb gehad en bijna de 3de ook achter mij heb liggen vroeg zij zich af hoe zij in de situatie moest reageren ,

dat haar zoontje voor zijn doen geslagen werd en gepest. Hij was steeds meer in zichzelf gekeerd en wilde ook thuis niks zeggen. Ook wilde hij niet meer naar school gaan vanwege 2 of 3 kindjes. Echter mocht moeder van zoontje niet naar school komen om met de juf het te bespreken. Was dit uit angst dat erger werd of dat hij het verhaal een beetje aan verdraaien was. 

Ik zou nooit iemand opleggen wat een andere moeder zou moeten doen. Dit omdat elk kind, elke moeder en elk gezin anders is en anders hun kind opvoeden of moeten worden gevoed. Ik heb haar alleen verteld wat mijn ervaring was met Michel die heel erg in de kleuterklas werd gepest. Dat hij sommige momenten het aandikte en sommige momenten het wel echt zo erg was als dat hij het ervoer. Maar daar is het al je kind ervaart een bepaalde gebeurtenis op zijn manier. Deze moet je echt altijd serieus nemen. Ook als ze een loopje met je nemen. Maar maak ze wel duidelijk dat als ze het verhaal een beetje verdraaien niemand ze serieus zal nemen de volgende keer. Ook heb ik altijd alles met de juffen en meesters besproken. Ik leek op gegeven moment wel zo'n zeur moeder maar ik moest mijn zoon laten weten dat ik hem serieus nam maar ook dat ik altijd al zijn verhalen na liep onder het mom juf/meester moet er ook van weten om het pesten/slaan te stoppen. 

De moeder had daar veel aan. Ook waren er meer moeders die dingen aan mij vroegen omdat Max, Sanne en Tommy niet de oudste zijn maar nog 2 pubers boven zich hebben zitten. En altijd zal ik blijven zeggen hoe ik het zou doen niet hoe hun het moeten doen. Zij moeten de beslissing nemen over hun kind niet ik. Zo vroeg een moeder of ze haar zoon een jaar extra moest laten kleuteren omdat zij het gevoel heeft dat hij nog niet aan groep 3 toe is. Ik heb gezegd dat zij haar gevoel moet volgen. Eline wilde ze toen zij 6 jaar was extra willen laten kleuteren omdat har vader en ik in een scheiding lagen en zij vonden dat zij niet toe was aan groep 3. Ik stond erop dat Eline naar groep 3 moest. Een jaar extra kleuteren zou haar niet meer leergieriger maken maar juist meer demotiverend. En wat bleek Eline was eind groep 3 al begin avi 6. 

Dus tuurlijk kan je iemand als klankbord gebruiken van hoe diegene het zou doen maar volg gewoon je eigen hart want jij als moeder weet het beste wat het beste is voor je kind. En geen een ouder is perfect