Mamaplaats: hét social media platform voor moeders

Hier delen echte moeders (en vaders) echte verhalen; eerlijk en herkenbaar. Krijg gratis toegang en laat je inspireren!

  • Meer dan 250.000 mama’s gingen je voor
  • Open blog community voor en door moeders
  • Post en deel gemakkelijk jouw eigen verhaal

Word nu lid van deze unieke community!

Hoe werkt zorgverlof?

Er zijn twee verschillende manieren van zorgverlof; kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof.

Wanneer je partner, je kind of één van je ouders acute zorg nodig heeft, is er een mogelijkheid om hier vrij voor te krijgen, dit noemen we dan ook zorgverlof. Er zijn twee verschillende soorten: kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof, maar hoe werkt het nu precies?

 

Kortdurend zorgverlof

Wanneer je voor een korte periode voor je kind, ouder of partner moet zorgen, kun je zorgverlof aanvragen. Het aantal uren dat je kunt opnemen is gemiddeld 10 dagen per jaar, maar wordt berekend naar het aantal uren dat je werkt. Het maximum hiervan is echter wel 2 keer het aantal uren dat je per week werkt. De voorwaarde is wel dat de zorg echt noodzakelijk is.

 

Hoe vraag je kortdurend zorgverlof aan?

Het zorgverlof dient bij de werkgever aangevraagd te worden. Als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, kan de werkgever dit in principe niet weigeren, tenzij het bedrijf door jouw zorgverlof in ernstige problemen gaat verkeren. Ook als het verlof eenmaal is ingegaan, kan de werkgever dit niet meer stoppen. Wel kan hij vragen om specificaties van rekeningen, afspraken en dergelijke. Indien er anders vermeld staat in de cao, dient dit in acht genomen te worden.

 

Krijg je salaris doorbetaald tijdens zorgverlof?

De werkgever is verplicht om minimaal 70% van het salaris door te betalen tijdens het zorgverlof. De opbouw van je vakantiedagen gaat dan ook gewoon door; de werkgever mag dit niet verrekenen. Indien je salaris na aftrek van de 70% minder is dan het wettelijke minimumloon geldt het wettelijk minimumloon.

 

Langdurend zorgverlof

Wanneer je partner, je ouder of kind ernstig ziek is, is het mogelijk om langdurend zorgverlof op te nemen. Het grootste verschil met kortdurend zorgverlof is dat je werkgever het salaris niet hoeft door te betalen. Wel gaat de opbouw van je vakantiedagen gewoon door.

Per jaar mag je maximaal 6x het aantal uren dat je per week werkt opnemen. Dit mag ook onderverdeeld worden in maximaal 12 aaneengesloten weken na rato van de helft van je uren die jij per week werkt. In overleg met je werkgever mag je dit ook in maximaal 18 weken onderverdelen. Uiteraard mag dit aangepast worden in overleg met de werkgever. Indien er andere afspraken in de cao staan opgenomen, moeten deze ook tijdens het langdurig zorgverlof nageleefd worden.

 

Hoe vraag je langdurend zorgverlof aan?

Het langdurend zorgverlof dient aangevraagd te worden bij de werkgever, doe dit wel minimaal 2 weken van te voren. Deze aanvraag dien je schriftelijk te doen. De werkgever mag dit verzoek in principe ook niet weigeren, tenzij het bedrijf daardoor in ernstige problemen gaat verkeren. Ook hierbij geldt dat de werkgever het verlof niet mag stoppen, wanneer deze eenmaal is ingegaan.

 

Plannen voor uitbreiding

De regering heeft plannen om het langdurend zorgverlof in het jaar 2015 uit te breiden. Het is dan ook mogelijk om zorgverlof op te nemen voor een broer, zus of kleinkind. Ook kan dit iemand in uw naaste omgeving zijn die geen familie van u is. Dit is nu nog niet het geval. Deze plannen zijn nog niet goedgekeurd door de Eerste en Tweede kamer, maar naar grote waarschijnlijkheid zullen deze plannen wel doorgevoerd gaan worden.

Heb jij wel eens zorgverlof opgenomen? Reageer ook!

 

 

Geschreven door mama Renate