Snap

Die avond wat had ik gedaan.

Die avond ging ik uit. En zoveel pijn en haat wat ik voelde. En dan helpt alleen een kroeg vol mensen en drank nog maar.

die avond ging in uit. Helemaal alleen ik moest me kop leeg maken.  Ik bestelde wijn de 1 na de ander.. het lijkt wel als of het door verdriet drank zijn werk nog sneller doet. 

Ik ging dansen ik danste met iedereen man vrouw jong oud zolang ik maar niet dacht aan wat er gebeurt was.

en toen was daar een jongen die bleef me maar aankijken.. ik raakte aan de praat. Ik was aangeschoten en dus zeg je dingen dan makkelijker. Dus ik vertelde wat er die dag gebeurt was. Hij leek me te begrijpen. Hij bleef die hele avond bij me.

Ik zei dat ik niet naar huis durfde. Hij bood me een slaapplek aan bij hem thuis. Normaal deed ik zo iets nooit. Ook nooit gedaan toen ik nog jonger was. Maar de angst voor wat er thuis zou zitten  nou ja thuis hij zat nog bij die meid. Maar hij was gek genoeg midsen in de nacht naast me bed te staan. Daarom besloot ik toch mee te gaan.

We kwamen bij hem thuis. We dronken nog wat. Hij vroeg of ik naast hem wilde komen liggen zonder bijbedoelingen "ja ja " zei ik nog dat ken ik. Trouwens er kon toch niks gebeuren want ik had last van de maandelijkse periode.

Ik besloot toch naast hem te gaan liggen. Hij gaf me toch dat veilige gevoel wat ik op dat moment nodig had. Ik kroop maar hem toe legde mijn hoofd op zijn schouder..En voor dat ik het wist raakte zijn lippen de mijne.....