Mamaplaats: hét social media platform voor moeders

Hier delen echte moeders (en vaders) echte verhalen; eerlijk en herkenbaar. Krijg gratis toegang en laat je inspireren!

  • Meer dan 250.000 mama’s gingen je voor
  • Open blog community voor en door moeders
  • Post en deel gemakkelijk jouw eigen verhaal

Word nu lid van deze unieke community!

Alles over de kindregelingen van Nederland

Wij zetten de belangrijkste kindregelingen zoals ze nu bestaan voor je op een rijtje!

Er zijn nogal wat regelingen in Nederland voor gezinnen en (alleenstaande) ouders van kinderen en hier is de afgelopen tijd ook behoorlijk wat aan gewijzigd. Zie je door de bomen het bos niet meer? Wij zetten de belangrijkste kindregelingen zoals ze nu bestaan voor je op een rijtje!

Volgens de huidige plannen van het kabinet zullen er in 2015 nog maar 4 van de 11 kindregelingen over zijn, en wel de volgende 4:

 

Kinderbijslag

De makkelijkste regeling is kinderbijslag, je hoeft er namelijk helemaal niets voor te doen. Nou ja, niets….je moet er een kind voor op deze wereld zetten en er voor zorgen dat er aangifte van de geboorte wordt gedaan bij de gemeente. En dat is alles. Vervolgens zal je een brief thuis ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank met de bevestiging dat je kind geboren is op die-en-die-datum en dat je vanaf nu recht hebt op kinderbijslag en op welk rekeningnummer ze dat voor je zullen storten.

Elk kwartaal ontvang je de kinderbijslag, meestal in de eerste week van het nieuwe kwartaal. De hoogte van de kinderbijslag is op dit moment nog afhankelijk van de leeftijd van je kind. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kun je zien wat de actuele bedragen zijn: http://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/betaling/hoeveel_kinderbijslag_krijgt_u/.

 

Kinderopvangtoeslag

Misschien wel de meest gebruikte kindregeling waar je zelf moeite voor moet doen is de kinderopvangtoeslag. Via deze regeling kun je een bijdrage terugvragen via de Belastingdienst voor kinderopvang via een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of alleen vakantieopvang via een kindcentrum en opvang via een gastouder.

Kinderopvangtoeslag zal je dus zelf moeten aanvragen op de website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl. Hier kun je ook een proefberekening maken om te zien waar je recht op hebt en hoe je de toeslag moet aanvragen. Het bedrag wat je terug krijgt is namelijk afhankelijk van nogal wat factoren: de hoogte van je inkomen, het aantal uren wat je werkt, het aantal uren kinderopvang wat je afneemt en het soort kinderopvang (dus via een kinderdagverblijf of een gastouder, kinderopvang of buitenschoolse opvang enz.), aantal kinderen, uurtarief en of degene waar je kinderopvang afneemt wel geregistreerd is.

Wanneer je (schoon)moeder namelijk zo lief is om elke week op te passen, maar zij staat niet geregistreerd als gastouder, dan kun je daar niets voor terugvragen. Een gastouder is officieel ook geregistreerd als gastouder, vaak via een gastouderbureau, en krijgt dan ook een nummer wat je bij de Belastingdienst moet opgeven. Hetzelfde geldt voor een kinderdagverblijf of kindcentrum voor buitenschoolse opvang.

Let op; het op de juiste manier berekenen en aanvragen van kinderopvangtoeslag kan best ingewikkeld zijn! Kom je er zelf niet uit, neem dan contact op met de Belastingdienst of vraag iemand in je omgeving die je vertrouwt en die er ervaring mee heeft om je te helpen. Vraag je het namelijk verkeerd aan, dan bestaat de kans dat je te weinig of te veel geld terugkrijgt. In het eerste geval is er niet zoveel nood aan de man en zal je bij de definitieve controle en berekening van de Belastingdienst het te weinig gekregen bedrag alsnog ontvangen. In het tweede geval zal je echter het te veel betaalde bedrag moeten terugbetalen!

Ook als er iets in je persoonlijke situatie wijzigt, zal je dit moeten doorgeven aan de Belastingdienst omdat dit invloed kan hebben op de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Denk aan loonsverhoging of wijziging van het aantal uren dat je werkt of wijziging van kinderopvang naar buitenschoolse opvang of gastouder e.d.

 

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een regeling waarbij de overheid een tegemoetkoming in kosten geeft aan ouders van kinderen tot 18 jaar. Ook voor deze regeling hoef je zelf niets te doen. De Belastingdienst bekijkt aan de hand van gegevens die ze van je hebben, of je in aanmerking komt voor deze regeling.

Of je recht hebt op het kindgebonden budget hangt van een aantal factoren af, waaronder de volgende: je kinderen moeten jonger zijn dan 18 jaar, je ontvangt kinderbijslag, je hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning en tot slot de hoogte van je inkomen en eventuele vermogen (denk aan spaargeld e.d.). In sommige gevallen kun je ook kindgebonden budget krijgen voor stiefkinderen, pleegkinderen of adoptiekinderen. Hier gelden aanvullende regels voor welke je kunt terugvinden op de website van de Belastingdienst www.toeslagen.nl.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor kindgebonden budget en zo ja hoeveel? Ook dan kun je op www.toeslagen.nl een proefberekening maken. Let op; in tegenstelling tot de kinderopvangtoeslag hoef de het kindgebonden budget niet zelf aan te vragen op deze website van de Belastingdienst! Krijg je hierover geen bericht van de Belastingdienst, dan heb je volgens hun gegevens hier ook geen recht op. Ben je het hier niet mee eens, neem dan contact op met de Belastingdienst.

 

Combinatiekorting

Deze regeling is voor ouders die werken en zorgen voor hun gezin combineren. Deze regeling vraag je aan via de jaarlijkse belastingaangifte.

Je moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen: je kind moet geboren zijn na 31 december 2000, minimaal 6 maanden bij je in huis wonen en op jouw woonadres staan ingeschreven, of je moet kunnen aantonen dat het kind minimaal 3 hele dagen per week op jouw woonadres verblijft, je inkomen mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag indien je geen fiscale partner hebt, indien je wel een fiscale partner hebt moet jouw inkomen lager zijn dan dat van je partner.

Denk je dat je in aanmerking komt voor deze korting, maar weet je zelf niet hoe je dit moet aangeven bij de belastingaangifte? Laat je dan helpen bij het invullen!

 

Gratis schoolboeken

Schoolboeken zijn gratis voor kinderen in het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vbo-groen, vmbo, mavo, havo, vwo en internationale schakelklas. Ook (aanvullend) lesmateriaal voor kinderen met een leesbeperking (kinderen met een visuele handicap of dyslexie) is gratis, net zoals (licentiekosten van) digitaal leermateriaal.

Er was sprake van dat deze regeling per 2015 afgeschaft zou worden, maar de regering heeft onlangs besloten deze regeling er toch in te houden. Goed nieuws dus voor alle ouders met kinderen op het voortgezet onderwijs!

 

Regelingen die (waarschijnlijk) gaan verdwijnen per 2015

Zoals het er nu naar uit ziet zullen er ook een aantal kindregelingen gaan verdwijnen per 2015. Aangezien dit in de tussentijd ook weer kan wijzigen, is het belangrijk om zelf ook in de gaten te houden wat voor jouw situatie van toepassing kan zijn!

De regelingen die naar alle waarschijnlijkheid op de schop gaan zijn ouderschapsverlofkorting en aftrek levensonderhoud kinderen en een aantal regelingen voor alleenstaande ouders.

De tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG), tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) en de regelingen voor alleenstaande ouders zullen waarschijnlijk worden opgenomen in de kindregelingen die wel blijven bestaan.

 

Ouderschapsverlofkorting

Ook deze regeling gaat naar alle waarschijnlijkheid verdwijnen per 2015, maar het is op dit moment nog een belangrijke regeling en daarom noemen we hem apart.

Wanneer je van plan bent om ouderschapsverlof op te nemen en je hebt hier nu nog recht op, dan moet je dat zeker doen.

Ouderschapsverlof wil zeggen dat je minder uren gaat werken, maar wel op basis van je oude urencontract bij je werkgever. Je arbeidscontract wijzigt dus niet. Je hebt te allen tijde het recht om weer je oude aantal uren te gaan werken. Je werkgever mag dit niet weigeren, net zoals dat je werkgever het opnemen van ouderschapsverlof niet mag weigering.

Bij de jaarlijkse belastingaangifte kun je aangeven dat je ouderschapsverlof hebt opgenomen en hier kun je dan een bedrag van terugkrijgen. Ook de opbouw van je pensioen gaat op basis van je oude aantal contracturen en mocht je ontslagen worden en een uitkering moeten aanvragen, dan gaat ook dat op basis van je oude aantal contracturen. Alleen maar voordelen dus. Let op: ouderschapsverlof zelf zal niet verdwijnen. Wat wel gaat verdwijnen is de ouderschapsverlofkorting die je aanvraagt via de belastingaangifte. Maak hier dus gebruik van zolang het nog kan!

 

 

Geschreven door mama Anouck

10 jaar geleden

Dan doe ik het toch aardig goed, ik heb al deze kortingen en toeslagen bekeken en aangevraagd waar mogelijk. Alleen die TOG moet ik nog eens bekijken, want ik weet niet of die ook van toepassing is op kinderen met een psychiatrische aandoening, of dat dat alleen is voor kinderen met een handicap.