Snap
  • Nieuws
  • mama
  • zwanger
  • vaccineren
  • Corona
  • best9moms

Wel of niet een Corona Vaccinatie

Ik heb alle feiten op een rijtje gezet, zodat jij een bewuste keuze kunt maken! (ook tijdens je zwangerschap of borstvoedingsperiode)

Het Corona virus heeft ons al een tijdje in z’n greep. Steeds opnieuw worden de maatregelen aangescherpt en worden nieuwe vrijheden ons ontnomen. Dan lijkt het weer even goed te gaan en mogen we weer bij elkaar op bezoek, om daarna weer opnieuw in een lockdown te gaan. De enige uitweg lijkt vacineren te zijn. Het vaccin is er klaar voor en over een paar weken gaat er gestart worden met de eerste vacinaties.

Maar wat betekent dit voor jou nu je zwanger bent, borstvoeding geeft of zwanger wilt worden? Is het veilig om je te laten vaccineren of kun je beter even wachten tot je kindje er is en je bent gestopt met borstvoeding geven? En wat kun je nog meer doen om jezelf en je kindje te beschermen tegen het Corona Virus? Ik heb alle feiten voor je op een rijtje gezet.

Veilig vaccin

Verschillende vaccins zijn ontwikkeld. Het Pfizer/ Biontec vaccin is ondertussen goedgekeurd voor de Europese Unie en wordt in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk nu al toegediend. In Nederland starten we 8 januari met de eerste vacinaties.

95% van de gevaccineerden, binnen het onderzoek, is beschermd tegen Corona. Het is nog niet bekend of dit ook voor de nieuwe mutatie gaat gelden. Dit wordt nog onderzocht.

Mederwerkers van verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk beperkten zullen als eerste worden gevacineerd.

De vergunning voor het Pfizer/ Biontec vaccin is voorwaardelijk. Er lopen nog steeds onderzoeken en over 2 jaar zal er een nieuwe beoordeling van het vaccin zijn. Ondertussen wordt het EMA (het Europees geneesmiddelenbureau) maandelijks op de hoogte gehouden van de vorderingen van de lopende studies naar het vaccin.

Pfizer/ Biontec vaccin is het eerste vaccin dat goed gekeurd is voor de Europese Unie. 6 januari 2021 zal ook het vaccin van Moderna worden beoordeeld door het EMA. 12 januari wordt het advies hierover verwacht. Nederland hoopt eind januari de eerste doses van dit vaccin te kunnen ontvangen.

Ben je specifiek op zoek naar informatie over het Pfizer/ Biontec vaccin in relatie tot je zwangerschap of kinderwens? Scroll dan snel naar beneden!

Ontwikkelen van het vaccin

Het Pfizer/ Biontec vaccin is getest bij 40.000 proefpersonen, vooral in Noord- en Zuid Amerka. De proces van de eerste evaluaties tot aan de goedkeuring van het vaccin heeft nog geen 11 weken geduurd. Normaal gesproken staat hier minimaal een jaar voor.

Hoe kan dit?

De omvang van het onderzoek en de kracht van het bewijs hebben mogelijk gemaakt dat het vaccin snel goedkeuring heeft gekregen, samen met de hoeveelheid mankracht en de grote som geld die in het onderzoek zijn gestoken. Het grote belang van het ontwikkelen van een vaccin tegen het Corona Virus, zorgt dat er veel sneller stappen gemaakt kunnen worden in het ontwikkelen en de onderzoeken naar de werking van het vaccin. Denk alleen al aan alle bureaucratie die opzij geschoven kan worden.

Of het vaccin ook gaat werken tegen de nieuwe variant van het Corona Virus, dat de afgelopen week is opgedoken in Engeland (en ookal in Nederland), is nog niet zeker. Er is geen bewijs dat het niet gaat werken, verder onderzoek is nodig om dit uit te sluiten.

Pfizer/ Biontec heeft het vaccin al positief getest op 20 varianten en verwacht dat deze mutatie gaan andere uitslag zal opleveren. De mutatie is nu wel op een kritische plaats. Indien nodig kan het vaccin wel worden bijgesteld, zodat het effectief blijft.

Proces van beoordeling

De beoordeling van een vaccin gaat in verschillende fases.

De beoordelaars kijken mee in de keuken van de ontwikkelaars. De farmaceut deelt resultaten uit eerder onderzoek en de beoordelaars kunnen vragen stellen aan de ontwikkelaars.Voldoende gevaccineerden moeten besmet zijn met het virus om conclusies te kunnen trekken over de bescherming die het virus biedt. Ook moeten er voldoende deelnemers de 2e injectie 2 maanden geleden hebben gekregen. De balans tussen de bijwerkingen en de werkzaamheid moet positief zijn. Bij een zeer effectief middel, worden meer bijwerkingen geaccepteerd dan bij een minder effectief middel. Het vaccin wordt voorgelegd aan een commissie. Door te stemmen wordt er bepaald of een vaccin wordt goedgekeurd, hiervoor is een meerderheid nodig. Het EMA brengt hierna een advies uit over de toelating. Uiteindelijk bepaald de politiek of dit advies wordt overgenomen en er een definitieve goedkeuring komt. Nadat de vergunning rond is vindt er nog een kwaliteitescontrole plaats. Het vaccin dat uit de fabriek komt wordt hierbij gecontroleerd, voordat er daadwerkelijk begonnen wordt met vaccineren. Na toelating van het vaccin op de markt, wordt het nog steeds in de gaten gehouden en gemonitoord op onder andere zeldzame bijwerkingen. In Nederland kunnen we dit waarschijnlijk zelf rapporteren. Mochten er uitzonderlijke bijwerkingen zijn, welke aantoonbaar verband houden met de vaccinatie, dan kan de vergunning alsnog worden ingetrokken.

Voor een samenvatting van de feiten kun je ook het factsheet van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen downloaden via deze link.

De bijwerkingen van het Pfizer/ Biontec vaccin

Ieder vaccin heeft bijwerkingen. Je wordt immers geinfecteerd en je immuunsysteem moet aan de slag. De bijwerkingen op korte termijn van het Pfizer/ Biontec vaccin lijken niet ernstig te zijn en ouderen lijken zelfs minder last van bijwerkingen te hebben.

De bijwerkingen op een rijtje:

80 % roodheid, pijn- en zwelling op de plek van de prik39% heeft hoofdpijn37% is vermoeid25% heeft spierpijn8% krijgt koorts1% vergrote lymfeklieren

Tot zover niets om je druk over te maken. Vergelijkbare bijwerkingen zie je ook terug bij kinderen die het reguliere vaccinatie programma doorlopen. Na een paar dagen is dit voorbij.

Er zijn gevallen van allergische reacties bekend. Symptomen hiervan zijn kortademigheid, huiduitslag en soms een daling van de bloeddruk. Deze allergische reactie is heftig, maar niet van de hoogste categorie en is goed te behandelen. Ben je gevaccineerd, dan wordt je 15 min in de gaten gehouden, zodat er adequaat gereageerd kan worden op een eventuele allergische reactie. Deze reacties lijken vaker voor te komen bij mensen met een andere allergieen. Voor hen is het wel oppassen. In de bijsluiter kun je lezen welke stoffen in het vaccin zitten. Overleg met je huisarts, zeker als je eerder een reactie hebt gehad op een vaccin, een voedsel allergie hebt of een reactie hebt gehad op een ander medicijn. De reactie komt waarschijnlijk van de hulpstoffen, deze kunnen vergeleken worden met de hulpstoffen in andere vaccins en medicijnen. Dit geeft informatie over de keuze wel of niet van dit vaccin gebruik te maken.

Wat de bijwerkingen op lange termijn zijn, is nog niet duidelijk. Het vaccin is immers pas 2 maanden getest. Dit zal uit later onderzoek naar voren moeten komen.

De bijsluiter van het Pfizer/ Biontec vaccin

In de bijsluiter staan een aantal situaties vermeld, waarbij het verstandig is om contact op te nemen met een arts voordat je je laat vaccineren.

Je bent jonger dan 16 jaarJe hebt koorts. Je hebt een verzwakt immuunsysteemJe hebt een bloedstollingsprobleem of medicijnen hiervoorJe hebt vaker een allergische reactie gehad na een vaccinatie, medicijngebruik of bepaalde voeding. Je bent zwanger, geeft borstvoeding, denkt misschien zwanger te zijn of hebt een kinderwens. De eerste 2 maanden na vaccinatie wordt afgeraden om zwanger te worden. Je gebruikt andere medicijnen of hebt recent een andere vaccinatie gehad

Wil je meer weten over inhoud van de bijsluiter en de ingredienten lijst? Via deze link kun je de bijsluiter lezen (Engels).

Werking van het vaccin

Ondanks dat het idee nog steeds leeft, bestaat een vaccin tegenwoordig niet meer uit een verzwakt virus. Het Pfizer/ Biontec vaccin is een mRNA-vaccin en bevat een stukje van de genetische code van het Corona virus. In dit stukje mRNA zitten voor het virus karakteristieken eigenschappen, welke ons lichaam instructies geven om zelf antistoffen aan te maken. Ons immuunsysteem kan op deze manier de, als Corona virus vermomde, cellen opruimen. De antistoffen blijven in je lichaam en kunnen een eventueel echt Corona virus snel en effectief aanpakken.

Hoe lang het vaccin werkzaam blijft en je dus beschermd bent is nog niet duidelijk. Hiervoor is nog minimaal 1 jaar onderzoek nodig. Zo kan bepaald worden wat de ideale concentratie aan antistoffen is, benodigd voor een langdurige bescherming.

Wat zijn de verdere ingredienten van het vaccin?

Het actieve bestanddeel, het mRNA, is maar een klein deel van het vaccin. Het wordt beschermt door vetten, waardoor het ook makkelijk opgenomen kan worden in je lichaam. De oplossing bestaat verder uit zouten, om de zuurgraad op peil te houden en suiker als antivries middel. Voor toediening wordt er een oplossing van water en keukenzout toegevoegd.

Procedure van vaccinatie met Pfizer/ Biontec vaccin

De vaccinatie bestaat uit 2 prikken. Deze worden toegedient met een tussentijd van 3 weken. 7 dagen na de 2e prik ben je maximaal beschermt. Vanaf de 1e vacinatie duurt het hierdoor zeker 4 weken voordat het vaccin optimale bescherming biedt.

Zoals eerder gezegd word je na de prik nog 15 min in de gaten gehouden, om op tijd te kunnen handelen bij een allergische reactie. Het vaccin is geschikt voor iedereen ouder dan 16 jaar.

Is het Pfizer/ Biontec vaccin veilig voor zwangere vrouwen?

In het onderzoek is het vaccin getest bij zwangere dieren. Dit heeft geen problemen opgeleverd. In de studie is verder maar een klein groepje zwangere vrouwen gemonitoord. Dit is te weinig om hier met zekerheid iets over te zeggen. Al deden er gaan acute problemen voor. Aangeraden wordt om te wachten met vaccineren van zwangere vrouwen tot er meer onderzoek is gedaan.

Dit is ook de reden dat aangeraden wordt om, na de vaccinatie, 2 maanden te wachten met zwanger worden. De bijwerkingen lijken van korte duur te zijn, maar je lichaam heeft meer tijd nodig om het vaccin volledig te verwerken. Zolang nog niet duidelijk is wat het effect van de vaccin is bij zwangere vrouwen, kun je beter wachten met zwanger worden tot het vaccin is aangepakt door je immuunsysteem.

Is het Pfizer/ Biontec vaccin veilig tijdens de borstvoedingsperiode?

Ook hier is nog te weinig onderzoek naar gedaan. Het is nog niet duidelijk of het vaccin in de moedermelk wordt doorgegeven en al helemaal niet wat de effecten voor je kindje zullen zijn. Een risico voor de baby kan nog niet worden uitgesloten. Een goede reden om nog even te wachten met de vaccinatie.

Wat zeggen de experts

Het Radboud UMC wacht de resultaten van het onderzoek af, voordat zij een advies geven met betrekking tot zwangere vrouwen en stellen met een kinderwens.

Tot nu toe zijn er onvoldoende zwangere vrouwen meegenomen in de onderzoeken om uitspraken te doen over de veiligheid van het vaccin.

Effect vaccineren op de Corona Maatregelen

Nederland verwacht in het eerste kwartaal van 2021 1,5 milijoen mensen te kunnen vaccineren. Hierbij wordt vooral ingezet op immuniteit bij ouderen. Verwacht wordt dat het sterftecijfer en de ziekenhuisopnames zullen dalen. Hoe sterk de daling zal zijn is afhankelijk van de effectiviteit van het vaccin. Het vaccin is nu getest bij jonge en vooral gezonde mensen. Hierbij is 95% effectief gebleken. Of deze effectiviteit bij ouderen vergelijkbaar is, is nog niet duidelijk, Vaak ligt dit een stuk lager. Daarnaast kan het zijn dat in de praktijk de 2e dosis niet op tijd wordt gegeven, waardoor de effectiviteit ook lager zal zijn.

Vaccineren zal weinig effect hebben op de verspreiding van het Corona virus. Op het moment zijn het vooral de jongeren en mensen van middelbare leeftijd die het virus verspreiden. Dit zijn niet de mensen die als eerste worden ingeent, waardoor de verspreiding door zal gaan. Vaccinatie zal wel de stress in verzorgingshuizen, bij ouderen en hun familie verminderen.

Het starten met vaccineren zal in de eerste maanden niet leiden tot een versoepeling van de maatregelen die nu zijn genomen. Hiervoor zullen ook de mensen die vaak in het ziekenhuis belanden en die een groot deel van de verspreiding veroorzaken gevaccineerd moeten worden. Denk hierbij vooral aan de groep met een leeftijd tussen de 50 en 70 jaar.

Daarnaast is het nog niet duidelijk voor hoe lange tijd de vaccinatie werkt. Het kan dus zijn dat je nu wel beschermt bent tegen het virus, maar misschien over 1 jaar of 5 jaar niet meer. Onderzoek zal dit de komende tijd moeten gaan uitwijzen. Ook dit heeft invloed het al dan niet versoepelen van de maatregelen de komende maanden.

Bewuste keuze

Tijdens je zwangerschap en de borstvoedingsperiode is het nog even niet verstandig om je te laten vaccineren met het Pfizer/ Biontec vaccin. Verder onderzoek is nodig om te bepalen of dit veilig is. Heb je een kinderwens en ben je bezig met zwanger worden? Ook nu is het minder verstandig om je te laten vaccineren. Of stel jij je kinderwens een aantal maanden uit? Een snelle vacinatie zou je immers ook veilig kunnen stellen.

Gelukkig lijkt een Corona besmetting geen gevaar te betekenen voor je kindje en lijkt je moedermelk tijdens en net na de besmetting een heel effectieve methode om je kindje te beschermen. Je moedermelk zit immers boordevol antistoffen.

Lees hier hoe je veilig borstvoeding kunt geven, als je zelf Corona hebt.

Werk je in de zorg dan ligt de keuze natuurlijk anders. Hoe meer kwetsbare mensen jij tegenkomt, hoe belangrijker het is om jezelf en de ander goed te beschermen. Naast de huidige maatregelen, is een vaccinatie een manier om je te beschermen. Natuurlijk heb je ook de optie om tijdelijk afstand te nemen van de werkzaamheden waarbij je in direct contact staat met kwetsbaren. In overleg met je werkgever zijn hier ook oplossingen voor te bedenken.

De keuze om je te laten vaccineren is aan jou. Laat dit een bewust keuze zijn. Gebruik de informatie uit dit artikel om je keuze te kunnen maken. Laat je goed voorlichten door je huisarts en je verloskundige. En volg vooral je gevoel en niet de verwachtingen van anderen. Soms kan de onzekerheid die de vaccinatie je geeft, niet opwegen tegen de voordelen van een vaccinatie.

Wat kun je naast vaccineren doen om jezelf te beschermen?

Vaccineren, goede hygiene, mondkapjes en weinig contact met mensen, dit zijn huidige maatregelen om je te beschermen tegen het Corona virus. Toch is er meer wat je nu zelf al kunt doen. Hoe sterker en gezonder jouw lichaam, hoe beter jouw immuunsysteem werkt en hoe makkelijker jouw lichaam het virus kan verslaan. Hier bescherm je de ander niet mee, maar wel jezelf.

Een sterk lichaam en een sterk immuunsysteem ontwikkel je door goed voor jezelf te zorgen. Bewegen en sporten, gezonde voeding en voldoende ontspannen zorgen dat jouw lichaam het virus aan kan. Je voorkomt hiermee namelijk allerlei onderliggende aandoeningen, welke de gevolgen van het virus versterken. Tijdens je zwangerschap en het moederschap extra belangrijk, want het geeft je ook extra energie en dat kan jij wel gebruiken.

Ben je zwanger? Dan zorg je met een gezonde leefstijl niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor je kindje. Lees hier wat sporten en bewegen tijdens je zwangerschap voor je kindje kan betekenen en hoe belangrijk gezonde voeding is voor de gezondheid van je kindje.

Ben je benieuwd hoe ik je verder kan helpen? Mijn programmas zijn terug te vinden in de Mamaplaats Academy! Of volg mij op Instagram!

3 jaar geleden

Dank je wel! Ik hoop dat ik andere hiermee kan helpen

3 jaar geleden

Super duidelijk uitgelegd! Ik hoop dat een boel mensen dit gaan lezen 💪