Snap
  • Nieuws
  • nieuws
  • thuisbevallen
  • erfgoed

Thuis bevallen wordt Nederlands erfgoed

"Want bevallen is méér dan een medische handeling"

De Koninkijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en het Kennis Immateriaal Erfgoed Nederland melden dat de 'cultuur van het thuis bevallen' onderdeel van de lijst van Nederlands immateriaal erfgoed wordt.De reden hiervoor is dat volgens de KNOV thuis bevallen méér is dan een medische handeling. "Het heeft een lange traditie en is ook onderdeel van de Nederlandse immateriële cultuur."

Hoewel er meer landen zijn waar thuis bevalling tot de opties behoort (denk aan België, het Verenigd Koninkrijk en Canada, gebeurt dit in Nederland veel vaker dan elders. Het Kenniscentrum zegt hierover: "De thuisbevalcultuur van vandaag de dag komt voort uit een reeks juridisch-medische besluiten, waardoor er in Nederland een aparte tak verloskunde en kraamzorg ontstond". Hierbij staan de autonomie, het natuurlijke proces en de keuzevrijheid van de vrouw en haar partner  centraal.Het Kenniscentrum hoopt dat de officiële notatie van de thuisbevalling de weg plaveit voor een Unesco-nominatie door de Nederlandse regering.Hoewel thuis bevallen op grote schaal gebeurt in Nederland, zijn er ook tegenstanders van deze vorm van bevallen. De Nederlandse Vereniging van Gynaecologen stelde bijvoorbeeld dat bij complicaties de risico's groter kunnen zijn omdat moeders halsoverkop naar het ziekenhuis moeten worden vervoerd. "Omdat het vervoer soms liggend moet, worden die vrouwen zelfs met een hoogwerker uit hun woning gehaald, bijvoorbeeld omdat de navelstreng als eerste naar buiten komt. Dat soort situaties zijn uiteraard onwenselijk."

Het aantal bevallingen thuis loopt terug in Nederland. Dit heeft met name te maken door de toenemende vraag aan pijnstilling, die alleen in het ziekenhuis kan worden aangeboden.

De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland omvat inclusief deze nieuwkomers bijna 180 voorbeelden van immaterieel erfgoed. Hieronder vallen ambachten, feesten en sociale praktijken.

Met de vermelding kunnen gemeenschappen laten weten dat ze voor het erfgoed willen zorgen en de zichtbaarheid willen vergroten.

Folkloredans en aflegrituelen

Ook de uitvoering van de Matthäus Passion in de Grote Kerk van Naarden, Afro-Surinaamse aflegrituelen, en levende Nederlandse folkloredans worden toegevoegd aan de lijst van immaterieel erfgoed.

Verder is de Surinaams-Javaanse gamelantraditie aan de lijst toegevoegd. Gamelan is een verzameling van percussie-instrumenten die worden bespeeld met de hand of met een knuppel of hamer.

Tenslotte is ook de Cramignon aan het erfgoed toegevoegd. Dat is een rondedans die in een klein aantal dorpen in de grensstreek tussen Limburg en België wordt uitgevoerd.

BEKIJK OOK