Snap
  • Mama

verdraagzaamheid en tolerantie

Al langere tijd verwonder en schaam ik mij over een aantal van onze medemensen op Facebook,  forums en andere webpaginas

Wat is er gebeurt met onze samenleving dat er zoveel onderling haat en intolerantie is? Waar zijn de normen en waarden gebleven. Wat is er gebeurt met elkaar accepteren zoals we zijn en ieder zijn waarde laten. 

De haat tussen verschillende bevolkingsgroepen lijkt alleen maar toe te nemen. Neem alleen al de hele zwarte piet discussie als voorbeeld (ongeacht wat je standpunt daar in is) wat rechtvaardigd het als iemand een discriminerende of racistische reactie neer klad. Zowel onder de voor als tegenstanders zijn er die de een na de andere bewust kwetsende uitlatingen ,over zowel afkomt als geloof, roepen en worden daar toegejuicht en ondersteund in plaats van aangesproken op dat schandelijke gedrag. 

Ik vraag mij af of dit een correcte weergave is van hoe mensen tegenwoordig met elkaar omgaan. Is het een juiste weerspiegeling van hoe het in het RL er aan toe gaat.Zo ja wat is er dan in godsnaam met het tolerante mooie multiculturele Nederland gebeurt. Onze samenleving zou een smeltkroes van diversiteiten zijn maar door de haatdragende en angst creëren  beeldvorming vanuit zowel de media als politiek wordt er een wij zij gevoel gemaakt en zijn wij steeds minder instaat een positief beeld te vormen. Daarbij is de gemiddelde mens niet kritisch over wat ze voorgeschoteld krijgen en nemen elk nieuws bericht als zoete koek.

De relatie tussen informatievoorziening via de media en de houding van autochtonen ten opzichte van (etnische) minderheden in de westerse wereld is al meerdere malen onderzocht en de algemene conclusie is dat de media direct en indirect een bijdrage leveren aan het verspreiden van negatieve beeldvorming over allochtonen en zelfs een rol spelen bij hun discriminatie in de samenleving. Communicatieonderzoekers vinden met andere woorden dat de media machtige instrumenten zijn voor de overdracht van informatie en twijfelen nauwelijks aan hun rol bij het ontstaan en verspreiden van stereotypen over sociale groepen. Dit vindt hoofdzakelijk plaats via hun ondervertegenwoordiging in de media, de selectieve weergave en de stereotiepe presentaties van de berichtgeving als- mede via framing en priming.

Het is belangrijk kritisch nieuws te lezen of het nieuws te kijken. En vooral te relativeren. Sommige Nederlanders plegen een misdaad, maar dit houdt niet in dat alle Nederlanders criminelen zijn en hetzelfde geldt voor allochtonen. Het zou dom zijn te ontkennen dat de sommige problemen in bepaalde groepen groter is. Maar dan nog gaat het over een klein deel van een groep en niet de hele groepering. En juist daar gaat het mis met de beeldvorming. "Alle moslims zijn radicaal. Alle surinamers zijn tegen zwarte piet. Alle marokanen zijn drugsdealer. Alle Polen alcoholist.Alle priesters zitten aan kinderen. ect ect ect. Als we deze stigmatisering nou eens vervangen door verdraagzaamheid. En in plaats van denken in stereotypen denken in gelijke mensen. Gewoon zonder vooroordelen en elkaar beoordelen op ons gedrag in plaats van de afkomst religie of huidskleur. 

Misschien is het zinvol zo aan het einde van het jaar hier eens bij stil staan en onze medemensen te omarmen.

Misschien moeten we eens allemaal stilstaan bij de grondwet te beginnen met gewoon het eerste artikel . Er zal vast een rede voor zijn dat juist dit artikel op 1 staat