Snap
  • Kind
  • Gezond

​Vaccineren, hoe belangrijk is het?

Inenten, voor sommigen hoort het erbij en voor weer anderen is het iets bedenkelijks. Maar hoe belangrijk is het?

Een post van een Amerikaanse moeder ging viral. Haar dochter van net 10 weken oud ligt al een maand in het ziekenhuis met kinkhoest. Ze geeft aan het eigenlijk niet te willen posten, maar het toch doet om te laten zien wat het belang is van inentingen bij kinderen.

De artsen in het ziekenhuis geven ook aan dat Kinkhoest een ziekte is die in de Westerse wereld al uitgeroeid had kunnen zijn. Maar doordat er nog steeds veel kinderen niet worden ingeënt, blijft het helaas bestaan.

Voor volwassenen kan het wel slecht zijn, maar is het vooral vervelend en langdurig. Voor baby's daarentegen kan het vrij snel dodelijk zijn. Kinkhoest is zo een erge hoest, dat baby's geen adem meer kunnen halen en dus stikken. Het kan dus onschuldig klinken, maar dat is het allerminst.

Nu weet ik dat er veel discussie bestaat over het wel of niet inenten van kinderen en mogelijke risico's op termijn. De meningen lijken hier nog wel erg uiteen te lopen. En dan heb je de nog veel sterker overheersende religieuze reden, dat God over het lot van het kind bepaald en hier dus geen menselijk handelen in gewenst is.

Nu ga ik geen discussie beginnen over religie of iets dergelijks, maar wel over de risico's om een kind niet in te enten. Want zo blijkt, heeft dit niet alleen invloed op je eigen kind, maar ook op dat van anderen. En vooral baby's die nog té jong zijn om ingeënt te worden. Het is uiteindelijk altijd de keuze van de ouders, maar ik vind wel dat als je als ouders bepaalt om het niet te doen je hier wel je verantwoordelijkheid in moet nemen. Dus licht de omgeving in, zo ook het kinderdagverblijf waar baby's verblijven. Zorg ervoor dat je je kind zo veel mogelijk uit de buurt van baby's houd. Dit is niet leuk en zeer lastig, maar kinkhoest kan ook gedragen worden zonder tot uiting te komen. Bescherm de omgeving.

Ik zou bijna willen zeggen dat het lijkt als met drank op achter het stuur. De keuze van een weldenkend mens, maar verboden omdat je anderen er ook mee in gevaar brengt. Jezelf tegen een boom doodrijden is jammer, maar een ander het leven ontnemen kan gewoon niet. Nu stel ik het wel heel hard en zal ik niet zeggen dat intentingen ontzeggen, verboden moet worden. Maar ik denk wel dat deze Amerikaanse moeder, zittend naast haar doodzieke baby in een ziekenhuisbed er zo over denkt.

En met alle respect, ik begrijp dat wel. 

7 jaar geleden

Ja, ik had het ook gelezen van die moeder met dat kindje met kinkhoest. Heel erg naar natuurlijk. Heb je ook een zelfde soort verhaal gelezen maar dan van die moeder met dat kind met waterpokken? Net zo erg natuurlijk. Zie hier: http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/06/moeder-deelt-schokkende-foto-van-haar-baby-om-te-zorgen-dat-alle-ouders-dit-doen/ Dus ook ieder kind tegen waterpokken vaccineren en dan is het wachten op het vijfde ziekte vaccin en een paar horror verhalen van ouders bij wie de vijfde ziekte verkeerd is gegaan en dan moeten alle ouders die vaccinatie ook aan hun kind gaan geven? En dan? Mond hand voet ziekte vaccin uitvinden en daar een paar ouders horror verhalen over laten schrijven? En dan de zesde ziekte, etc, etc? Wat denk je dat de volwassenen voor virussen verspreiden trouwens? Het is inmiddels wel algemeen bekend dat de kinkhoest vaccinatie niet langdurig beschermd (als je al gelooft dat vaccins überhaupt beschermen) dus je zult dan niet alleen de kinderen moeten vaccineren maar alle volwassenen ook moeten de vaccineren. En ik denk dat er ook zeer weinig ouders zijn die zelf tegen pneumokken of hib of hepatitis of meningokkoken zijn gevaccineerd dus al die mensen maken pasgeboren baby's ziek?!?

7 jaar geleden

Ik vind je vrij mild in je mening ;) Alleen inlichten is niet genoeg, 1 persoon kan ervoor zorgen dat de rest maar een ander kinderdagverblijf moet gaan zoeken? Ik heb zelf kinkhoest gehad en dat is echt niet grappig een jaar last van gehad!!! Ik wist destijd niet dat entingen maar voor een beperkte tijd werken! Ik ben ergens besmet tijdens mijn stage met kinderen :( Volgens mij weten veel niet enters dat niet eens!! Dat ze ook volwassenen in gevaar brengen en dan vooral degene met een zwakkere gezondheid. Ik zal het even ik een blog schrijven.

7 jaar geleden

Toen ik zwanger was heerste er hier de mazelen. Ik was daar nu niet echt gelukkig mee. Zelf ben ik gelukkig wel ingeënt maar een baby mag pas met 6 maanden de vervroegde vaccinatie. Dan vind ik 6 maanden nog wel heel erg vroeg als je bedenkt dat je kind pas na 1 jaar (als ik mij niet vergis) de gewone bmr vaccinatie krijgt. De epidemie was toen onze zoon 6 maanden was gelukkig zo goed als voorbij dus hebben we bewust gekozen om de vervroegde vaccinatie niet te gebruiken. Toch snap ik sommige ouders wel. Het is mogelijk dat er in een familie wel reacties komen op de vaccinaties. Deze kans is zeer klein maar wel mogelijk. Ook mogen sommige kinderen niet eens gevaccineerd worden omdat zij een verzwakt immuunsysteem hebben. Het zij door medicatie of ziekte. Juist die kinderen zijn zo kwetsbaar, net als jonge baby's.