Snap
  • Kind
  • Mama
  • mama
  • baby
  • kinder
  • Multicultureel
  • gezinnen

Samengevoegde multiculturele gezinnen

Twee gezinnen die samen 1 wordt, of een bestaande gezin waarbij als gevolg van een scheiding een nieuwe papa of mama wordt toegevoegd. Dit komt tegenwoordig veel voor. Over dit onderwerp is relatief veel informatie over te vinden, in boeken of tijdschriften bijvoorbeeld. Toch is er echter nog weinig informatie over het samengevoegd multiculturele gezin.

Een samengevoegde multiculturele gezin verschilt in principe niet zo veel van een gewoon samengevoegd gezin. Het gaat in beide gevallen om twee gezinnen die samen onder 1 dak gaan wonen. De ouders zijn niet meer samen met de ex-partners. Er is wel een essentieel verschil en dat is natuurlijk de cultuur. Dit kan in de praktijk betekenen dat de ouders niet op alle gebieden dezelfde normen en waarden hebben. Zowel voor de ouders als de kinderen kan dit lastig zijn. Het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen al in de eerste 8 maanden haar/zijn cultuur in zich opnemen. Uit die cultuur wordt informatie gehaald over de normen en waarden, hoe je kleedt en eet etc.  Daarom is het extra belangrijk dat de ouders onderling goede afspraken maken over de opvoeding. De ouders zullen goed met elkaar moeten communiceren, maar ook met de kinderen en ex partners moet er goede communicatie zijn.

Hieronder een paar tips om problemen te voorkomen:

 

-          De ouders moeten met elkaar praten over de cultuurverschillen, voordat er onder 1 dak wordt gewoond. Welke normen en waarden zijn belangrijk?

-          Ook met de kinderen moet er over de cultuurverschillen worden gepraat.

-          Stel je begripvol op.

-          Laat elkaar in zijn waarde.

-          Probeer duidelijke afspraken te maken over de opvoeding.

-          Geef de kinderen en elkaar de tijd om aan de situatie te wennen.

-          Probeer af en toe iets met de eigen kinderen te doen, zodat de vertrouwensband blijft.

-          Probeer af en toe ook iets te doen alleen met de kinderen van je nieuwe partner.

-          Geef de kinderen de ruimte zelf te kiezen welk cultuur ze willen behouden.

 

De allerbelangrijkste tip is dat ouders niet moeten denken dat alles wel vanzelf goed komt. Probeer niets te forceren en blijf naar elkaar luisteren. Misschien heb je wat aan bovenstaande tips.