Blog header image

Pesten, wat kun je er tegen doen?

Pesten, een onderwerp wat steeds vaker een onderwerp van gesprek is. Hoe gaan ouders ermee om en wat doen scholen er aan?? Ik weet het niet.

De week tegen pesten is net voorbij. Steeds zag ik heftige verhalen langskomen, maar gelukkig ook mooie initiatieven. Mijn kinderen zijn nog erg klein en hebben hier in mindere mate mee te maken. Maar toch, als ik nu al zie dat m'n zoontje niet mee mag doen met een spel, breekt m'n hart al. En dan lijkt hij zich er nog niets eens van bewust. 

Het lijkt me wel vreselijk lastig om mee te maken te hebben. Net als elke ouder, hoop je niet dat jouw kinderen dit hoeven mee te maken. Maar het lijkt wel alsof iedereen slachtoffer kan worden. Het hoeft niet te liggen aan uiterlijk, kleding, je naam, of wat dan ook. Als een pestkop besluit dat ie jou niet mag, vind ie wel iets om je op te pakken. 

Vooral als je hoort dan kinderen buitengesloten, geslagen of getreiterd worden, krijg ik al een brok in mijn keel. Maar wat kun je eraan doen? 

Toen ik jong was en ruzie had met iemand, belde mijn moeder meteen met de moeder van het betreffende kind. Meestal loste dat alles op en m'n moeder was daarmee mijn held. Maar het lijkt wel alsof dat geen oplossing meer bied of dat het niet meer gebeurd.

Ik lees net een heftig stuk over een meisje dat zelfmoord pleegde vanwege pesterijen op school. Om haar te helpen, zorge haar ouders voor therapie, weerbaarheidstrainingen etc. En omdat ze thuis heel gelukkig leek, dachten ze dat het goed ging.

Uiteindelijk bleek school al een tijdje een sein te krijgen dat het niet goed ging met haar. Hier gingen ze dan wel mee aan de slag, maar het werd niet teruggekoppeld aan de ouders. De ouders zijn nu dan ook zeer boos op de school, omdat ze té laat pas op de hoogte waren van de pesterijen. 

Ik sta hier best van te kijken. Voor m'n gevoel hebben haar ouders, haar op vele manieren proberen te helpen. Dan blijkt het niet goed te gaan, en dan is de enige instantie die weet van haar problemen, ineens heel stil. Mijn eerste vraag is dan ook, waarom neemt de school er niet de tijd voor om dit even met de ouders te bespreken?? Of waarom ondernemen de scholen geen actie om dit meisje beter te begeleiden? Waarom worden de pesters niet harder aangepakt? Waarom is er niet een zeer streng 'no go' beleid tegen pesten? En is dit allemaal wel mogelijk? Als moeder van kleine nog-niet-schoolgaande kinderen, vind ik dit nu al best een eng idee en vraag ik mij dit soort dingen wel af. 

Daarnaast, wat kun je in vredesnaam nog meer doen om je kind te helpen? Als therapie en training ook al niet te helpen, wat kun je dan nog doen?

Een initiatief als deze week vind ik een hele goede. Kinderen kunnen ongelofelijk gemeen zijn (volwassene trouwens ook) en lijken zich niet altijd helemaal bewust te zijn van de consequenties. Alles om een beetje bewustwording te creëeren. Hopelijk lost dat een groot deel van het probleem op!