Snap

Kleuters, kleine wetenschappertjes

Kleuters kunnen hun spel soms heel wetenschappelijk benaderen. Maar wat is het nut hiervan? En wat leren ze ervan?

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen een hele wetenschappelijke benadering kunnen hebben van hun spel. Er werd een onderzoek verricht met 2 groepen kleuters. Hierbij werd ze gevraagd om een uitleg, wat schaduw is en hoe dit ontstaan. Een groep kreeg vervolgens een uitleg van schaduw die klopte met hun eigen theorie en een groep kreeg een uitleg die ze totaal niet verwachtte.

Hierna mochten ze zelf gaan spelen en vooral de kinderen die de onverwachte verklaring kregen, benaderde hun spel als kleine wetenschappers. Door steeds te variëren van type of grootte van een poppetje (ofterwijl 1 variabele) en de 2e stabiel te houden (afstand tot de lamp), probeerde ze uit hoe dit nu werkt. Dit is ook precies wat wetenschappers doen. Alle variabelen constant (stabiel) houden op 1 na en dan het effect bekijken.

Door spel op deze manier te benaderen, ontwikkelen kinderen vaardigheden die vooral nu in de 21e eeuw zeer belangrijk zijn, zoals probleemoplossend vermogen en kritisch denken, En hiermee sluit dit onderzoek ook goed aan op de wens van minister Asscher om Het pedagogisch beleid in de Wet Kinderopvang aan te passen aan vaardigheden van de 21e eeuw.

Door dit op te nemen in het beleid, word hier ook op gemonitored en zullen kinderen al jong worden voorbereid op de toekomst.

Ik denk inderdaad dat het een goede ontwikkeling is. Met de kennis die we tegenwoordig hebben over de ontwikkeling van kinderen, in combinatie met de steeds uitgebreidere vaardigheden die nodig zijn. Door kinderen andersoortige spellen aan te bieden of ze op een andere manier uit te dagen, spreek je deze vaardigheden ook aan.

Een andere, meer voor de hand liggende vaardigheid, is de omgang met elektronische apparatuur waaronder de computer. Hoewel gebruik van iPads en computers misschien nog ter discussie gesteld word, is het niet geheel slecht. Kinderen hebben juist op jonge leeftijd een groot leervermogen. Door ze al jong met dit soort apparaten in aanraking te laten komen, ontwikkelen ze deze vaardigheden wel. Hierdoor zullen ze hier al een stukje van meenemen en dit alleen maar verder ontplooien. Uiteraard zal daar wel een balans in moeten zijn op deze jonge leeftijd.

Bij mijn zoontje van 2 jaar, zie ik het ook. Hij mag vaak 1x per dag even filmpjes kijken op de iPad. Maar hij weet precies hoe hij 'm moet ontgrendelen, YouTube aanklikken en vervolgens het filmpje aan moet klikken. Helaas komt er een dag, dat ik hem zal vragen hoe ik een instelling in mijn telefoon moet aanpassen, dus het is ook een stukje eigenbelang ;) 

8 jaar geleden

Ja prachtig om te zien he! Ik sta er ook steeds van te kijken hoe snel ze dat soort dingen oppakken. Maar blijkbaar leren onze kinderen toch anders dan dat wij deden. We bieden ze toch onbewust andere dingen aan, waardoor zij veel sneller met dat soort apparaten aan de gang gaan.

8 jaar geleden

Ik sta soms ook te kijken hoe snel ons zoontje dingen oppikt en hoe hij nieuwe speeltjes aan een grondig onderzoek onderwerpt voor hij er echt mee gaat spelen. Hij heeft bijvoorbeeld de afstandsbediening ontdekt en weet inmiddels dat je daarme de tv bedient. Hij drukt op wat knopjes en kijkt daarna naar de tv of er iets gebeurt. Echt grappig om te zien :)