Mamaplaats: hét social media platform voor moeders

Hier delen echte moeders (en vaders) echte verhalen; eerlijk en herkenbaar. Krijg gratis toegang en laat je inspireren!

  • Meer dan 250.000 mama’s gingen je voor
  • Open blog community voor en door moeders
  • Post en deel gemakkelijk jouw eigen verhaal

Word nu lid van deze unieke community!

Snap

Lachgas mag weer bij bevalling

Wil jij ook lachen tijdens je bevalling? Dat kan weer, want lachgas keert terug als pijnbestrijdingsmiddel in de verloskundige zorg. In 2008 werd het gebruik afgeschaft in verband met vermeende gezondheidsrisico’s voor degenen die het middel toedienden. Nu de regels voor het gebruik zijn aangescherpt en vastgelegd in een handboek kan het weer worden gebruikt.

Het lachgas/zuurstof mengsel (kortweg ‘lachgas’)is een mengsel van vijftig procent zuurstof en vijftig procent stikstofoxide. De barende vrouw dient het mengsel zelf toe via een masker. Zij blijft hierbij bij volle bewustzijn. Het lachgas wordt via de longen in het bloed opgenomen en onderdrukt na een paar ademhalingen vrijwel direct de baringspijn. Ook het ongemak bij het aanbrengen van eventuele hechtingen wordt door het gebruik van lachgas weggenomen. De werking stopt enkele minuten na het beëindigen van de behandeling. Het lachgas verlaat het lichaam dan ook weer via de longen.

Bij het gebruik van lachgas als  pijnbestrijding bij de bevalling, krijgt de barende vrouw een dubbelmasker op. Dit masker zorgt enerzijds voor de toediening en anderzijds ook voor afzuiging. Door een intelligent ventiel wordt alleen lachgas toegediend wanneer de vrouw dit wil.

Om de veiligheid van de medewerkers in geboortecentra en verloskamers te waarborgen mag het lachgas alleen strikt geprotocolleerd en voorlopig alleen onder de eindverantwoordelijkheid van een gynaecoloog/anesthesioloog worden toegediend. Het kan dan ook alleen ingezet worden door gecertificeerde medewerkers bij bevallingen in een eerstelijns geboortecentrum in een ziekenhuis of met een droge verbinding met een ziekenhuis, dan wel bij bevallingen op de tweedelijns verloskamers in een ziekenhuis.

Daarnaast moet, naast het gebruik van het dubbelmasker, ook de kamer waarin de vrouw bevalt voldoen aan strenge eisen met betrekking tot de afzuiging van de ruimte. De Inspectie voor de Volksgezondheid ziet toe op de naleving van deze randvoorwaarden.

Het lachgas is zeer geschikt voor gebruik bij bevallingen in de eerste lijn, dus poliklinisch of in een geboortecentrum. Het wordt al enige tijd gebruikt in het geboortecentrum Sophia dat verbonden is aan de verloskunde afdeling van het Erasmus MC.

De komende maanden werkt Careyn Kraamzorg de uitrol van het gebruik van lachgas verder uit. Zij verzorgt de organisatie en de opleiding voor het gebruik van lachgas en werkt in dit project o.a. samen met Heinen en Löwenstein, die de technische kant van de zaak begeleidt. Gebruikers van het lachgas registreren de bevallingsgegevens nauwgezet, zodat het Erasmus MC de implementatie in de praktijk kan volgen en indien nodig de protocollen kan bijstellen