Snap

Wat betekent veilig bevallen?

De veiligste manier om te bevallen, zowel voor je baby als voor jezelf, is die bevalling waarbij zo weinig mogelijk kunstgrepen worden gebruikt. Elke medische ingreep op zichzelf brengt namelijk al een extra risico met zich mee., zowel voor je zelf als voor je kind. Daarom is het zaak om er zelf alles aan te doen om de bevalling zo normaal en spontaan mogelijk te laten verlopen. Dus voor je zelf die omstandigheden te creëren die je helpen om goede weeën te krijgen en te houden. Want zonder een lawine van sterke ontsluitingsweeën gaat de baarmoedermond immers niet zo gemakkelijk open en zonder krachtige persweeën is het erg moeilijk om een kind op eigen kracht naar buiten te drukken. Tijdens de bevalling moet je het dus vooral van de kracht van je baarmoeder hebben. Zwakke weeën vormen de belangrijkste oorzaak van kunstverlossingen zoals daar zijn een vacuüm- of – tangverlossing en een keizersnede. Dus je stimuleert de veiligheid van je bevalling door alles te doen – of láten- om open te gaan, je weeën te versterken en zo natuurlijk mogelijk te bevallen. Wat betekent dat in de praktijk? Wat kun je bijvoorbeeld doen? Oxytocine is het liefdeshormoon maar óók het bevallingshormoon. Het zorgt voor krachtige samentrekkingen van de baarmoeder. Adrenalineachtige hormonen werken het effect van oxytocine tegen. Om je baarmoeder ontvankelijk te maken voor oxytocine is het nodig dat je adrenalineniveau laag is. Om dit voor elkaar te krijgen is je houding en motivatie het belangrijkst: een goed humeur is het halve werk! Wat je nodig hebt tijdens de bevalling, is positieve motivatie, het vermogen om af te zien en de pijn te relativeren. Je moet je tijdens de bevalling overgeven, maar ook doorzettingsvermogen hebben, vooral wanneer het moeilijker wordt en de vermoeidheid gaat mee spelen. Zelfmedelijden is funest. Als je eraan toegeeft, krijg je een slecht humeur en wordt het steeds moeilijker om de weeën op te vangen. Adrenaline gaat dan een vervelende rol spelen, waardoor de bevalling ‘inzakt’.

Probeer tijdens de bevalling daarom zo weinig mogelijk te communiceren en trek je terug in jezelf, in het kleinste kamertje, in de badkamer of onder je dekbed. In het ziekenhuis of geboortecentrum bijvoorbeeld in de douche of in een afgesloten hoekje van de bevalkamer. Zet je verstand mogelijk op nul. Wij zijn een hoogontwikkelde diersoort met een grote hersenpan, maar onze grote hersenen zitten ons tijdens de bevalling voornamelijk in de weg. Communiceren en denken doen we met onze grote hersenen, waardoor de stresshormonen worden geactiveerd. Daarnaast is warmte essentieel om je tussen de weeën door te kunnen ontspannen en uit te rusten. De combinatie van warmte en water heeft een weldadig effect. Daardoor worden de weeën krachtiger, terwijl je de pijn beter kunt opvangen. Als de bevalling een beetje stokt, is de douche of het bad de aangewezen plek om de bevalling weer vlot te trekken.Van het grootste belang is een vertrouwde verloskundige die je liefdevol begeleidt en steunt. Zij werkt intensief samen met een vast team gynaecologen die zij inroept om complicaties

 

tijdens de bevalling te voorkomen. Zij kan indien je het nodig hebt ook voor pijnbestrijding zorgen. Maar mede door een fijne begeleiding heb je dit vaak niet nodig. Ook pijnbestrijding is een kunstmatige ingreep die de bevalling vaak vertraagt en daardoor onnodige risico’s met zich meebrengt. Als je geen pijnstilling nodig hebt bevorder je dus de veiligheid van je bevalling! Een partner die je door dik steunt kan daarom ook een grote bijdrage leveren aan de veiligheid van je bevalling. Je kunt hierover nog veel meer lezen in het boek Veilig Bevallen te koop via de Beatrijs Smulder Shop voor een getekend exemplaar!