Snap

Ouderbetrokkenheid en kinderopvang

Wist je dat uit menig onderzoek is gebleken dat ouderbetrokkenheid een hele positieve werking heeft op de ontwikkeling van je kindje?

Vaak worden we er pas attent op gemaakt als kinderen naar de basisschool gaan. Maar eigenlijk begint het al bij de kinderopvang. Belangrijk dus dat je als ouder goed contact hebt met de pedagogisch medewerkers op de groep. Maar ook dat je je als ouder betrokken voelt en dat je betrokkenheid toont. Alleen de medewerkers en ouders ervaren dat die samenwerking vaak nog niet zo eenvoudig is. Waar ligt dat aan? Vinden ouders het niet belangrijk? Of zijn de overdrachten aan het begin en einde van de dag misschien niet zo handig?

Iedere ouder is natuurlijk geïnteresseerd naar de ontwikkelingen van zijn of haar kindje. Op het moment dat je je kindje na een dag kinderopvang weer komt ophalen zal iedere ouder vragen aan de pedagogisch medewerkers hoe het met zijn of haar kindje die dag is gegaan. Dat kinderopvang dus meer is dan alleen een zakelijke overeenkomst is duidelijk. Alleen hoe wordt deze overdracht ervaren? Is dat de ouderbetrokkenheid die we graag willen?

Uit onderzoek namens NIVEL blijkt dat ouders de betrokkenheid niet als primair doel zien en ze te weinig inzicht hebben in wat er nu daadwerkelijk met hun kindje op de kinderopvang gebeurt. Het is belangrijk dat pedagogisch medewerkers hier het voortouw innemen als het gaat om de begeleiding en het informeren van ouders over hun kindje. Maar dat vinden veel pedagogisch medewerkers best wel lastig. Helemaal als ouders uit een ander sociaal milieu, leef- en opvoedingsstijlen dan zij zelf komen.

Ouders vragen zich ook sterk af of de 5 minuten overdracht bij het brengen en het halen van het kindje wel voldoende is. Ouders willen aan het begin van de dag ook snel naar hun werk en einde van de dag ook weer snel naar huis. Losstaand van het feit dat het op beide momenten vaak spitsuur is op de kinderopvang, aangezien iedereen zijn kindje komt halen en brengen. Je kunt je daardoor afvragen of deze overdrachten dan ook echt effectief zijn.

Wat zou het niet mooi zijn als ouders zelf konden bepalen wanneer zij geïnformeerd willen worden over hun kindje. We zijn tenslotte al gewend om tussen de bedrijven door even online te zijn en te kijken naar het laatste nieuws. Waarom zou je gedurende de dag dan ook niet op deze laagdrempelige manier op de hoogte gehouden kunnen worden over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van je kind(eren)? Per slot van rekening moeten pedagogisch medewerkers deze dagregistratie al verplicht documenteren. Pedagogisch medewerkers hebben hierdoor meerdere contactmomenten gedurende de dag waarin ze ouders van belangrijke informatie, foto’s en leuke filmpjes kunnen voorzien. Leuk voor ouders en handig voor de pedagogisch medewerkers.

Zou het iets voor jou zijn om op deze manier meer betrokken te zijn bij je kindje tijdens de kinderopvang? Jij bepaald dan zelf wanneer je behoefte hebt aan informatie. Dat zou dan een stuk effectiever moeten werken, toch? We zijn benieuwd naar jouw mening/reactie.

9 jaar geleden

een belangrijk item voor een goede kinderopvang is het speelgoed wat zon kinderopvang biedt. Voor veilig en kwalitatief speelgoed kijk eens op http://www.kinderspel.net/kinderspeelhoeken