Snap
  • Baby
  • Gezond
  • Vaccinatie

Tegen welke ziektes wordt jouw kindje ingeënt?

Je kindje is net op de wereld en natuurlijk wil je er nog niet aan denken dat hij of zij in contact komt met een ziekte. Gelukkig zijn we al zo ver dat we voor veel ziektes een vaccinatie hebben. Dit betekent niet dat je ze nooit kan krijgen maar dat je meer beschermt bent.

Waar worden de meeste kinderen voor ingeënt? Dat kun je hier onder lezen.

Kinkhoest: Deze ziekte is vooral voor baby’s gevaarlijk. Deze ziekte veroorzaakt hevige hoestbuien en benauwdheid, dit kan leiden tot hersenbeschadiging of het kindje kan eraan overlijden.

Difterie: Dit is een gevaarlijke ziekte. Het kan het hartje en zenuwstelsel aantasten. Ook kan het stikkingsgevaar veroorzaken.

Poliomyelitis: bij deze ziekte kan je kindje verlamd raken.

Haemophilus influenzae type b (Hib): kan hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging, longontsteking, beenmergontsteking en gewrichtsontsteking tot gevolg hebben.

Pneumokokken: kan hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging, longontsteking, bronchitis en middenoorontsteking veroorzaken. Mogelijke ernstige gevolgen zijn geestelijke achterstand doofheid, motorische klachten, amputaties epilepsie, en groeistoornissen.

Hepatitus B: is een besmettelijke leverontsteking die kan leiden tot levercelkanker en een chronische infectie.

Meningokokken C: kan hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken. Mogelijk ernstige gevolgen zijn amputaties, leer- en gedragsproblemen, littekenvorming, doofheid, motorische problemen.

Bof: is een ziekte van de speekselklieren die complicaties geeft zoals hersen(vlies)ontsteking. De ziekte kan, al komt dit zelden voor, onvruchtbaarheid tot gevolg hebben.

 Tetanus: kan een verkramping van de kaakspieren (kaakklem) geven en zich uitbreiden naar andere speieren, waaronder de slik- en ademhalingsspieren. Een mogelijk effect is ernstig zuurstofgebrek.

Mazelen: kunnen een kind behoorlijk ziek maken met hoge koorts en huiduitslag. Complicaties als oorontsteking, bronchitis, longontsteking en hersenontsteking komen voor.

Rodehond: kan vooral ernstige gevolgen hebben voor het nog ongeboren kind. Besmette zwangere vrouwen lopen de kans dat hun kind met een afwijking (doof, blind, geestelijke achterstand) wordt geboren.

9 jaar geleden

wat een kut site