Snap

Kindjes die dit jaar geboren worden, kunnen wel 100 jaar worden!

Als je naar alle nieuwe ontwikkelingen kijkt, kan je wel zeggen dat de levensverwachting  iedere 10 jaar  met 3 jaar toeneemt. Wat dus wilt zeggen dat kinderen die dit jaar geboren worden wel ruim 100 jaar kunnen worden! Je kan nu bijvoorbeeld al knieën en ooglenzen vervangen als ze niet meer werken. Ook wordt er gewerkt aan een kunstnier! Ouderdom is verval en als je dat verval kan aanpakken, kunnen mensen in theorie heel oud worden. Ouderdomsprofessor Aubrey de Grey zegt dat de eerste mens die 1000 wordt, al onder ons is. Deze theorie wordt op de georganiseerde lezing toegelicht.

Maar als dit gebeurd, zal de pensioenleeftijd ook omhoog gaan! Volgens Westendorp (hoogleraar ouderengeneeskunde) is het juist belangrijk om naar de levensloop van die kinderen te kijken. 'Dat we het nu hebben over een pensioenleeftijd van 65, 66, 67 jaar, dat gaat nergens over. We moeten kijken naar de mogelijkheid om tot 75 jaar te werken. Wat moeten die mensen anders allemaal doen in al die jaren die hun nog resten na hun pensionering?

Ook zijn veel gezondheidsproblemen zijn verleden tijd. Veel ziektes kunnen nu verholpen worden, ook is Tuberculose geen probleem meer. Waar ze wel aan werken is oplossingen verzinnen voor problemen als dementie.

Nederland heeft  het ooit beter gedaan op het gebied van levensverwachting. 'We waren ooit koploper, maar die positie zijn we kwijtgeraakt. Dat komt vooral omdat we in Nederland veel te veel roken', beweert Westendorp. Mensen in Japan hebben momenteel de hoogste levensverwachting.