Snap
  • Baby
  • Voeding
  • onderzoek
  • dik
  • Baby;s
  • astma

Dikke Baby's hebben grotere kans op astma.

Overgewicht bij kinderen verhoogt het risico op astma. Alhoewel, wanneer een kindje op jonge leeftijd overgewicht vertoont maar daarna een normaal gewicht heeft, Dan is de kans groot dat de astma genormaliseerd word. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van het RIVM, in samenwerking met het IRAS (Universiteit Utrecht), de Universiteit Groningen, het Sophia Kinderziekenhuis-ErasmusMC, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en Sanquin.

In een groot Nederlands onderzoek is bij meer dan 1000 kinderen onderzocht hoe veranderingen in het gewicht het risico op astma beïnvloeden in de eerste acht levensjaren. Door de jaren heen zijn er verschillende gegevens over astmasymptomen verzameld in combinatie met lengte en gewicht van kinderen. Hiernaast zijn allergie- en longtesten uitgevoerd bij de kinderen op 8-jarige leeftijd.

Kinderen die overgewicht hadden op de leeftijd van 6-7 jaar, bleken op 8-jarige leeftijd een grotere kans te hebben om last te hebben van benauwdheid en verhoogde gevoeligheid van de longen (bronchiale hyperreactiviteit). Dit is een duidelijk kenmerk van astma. Kinderen die overgewicht hadden op jonge leeftijd, maar een normaal gewicht ontwikkeld hadden toen ze 6-7 jaar waren, hadden geen verhoogd risico meer op deze astmasymptomen. Dit betekent dat afvallen bij kinderen met overgewicht de astmasymptomen mogelijk in positieve zin zou kunnen beïnvloeden. Een nader onderzoek zal dit in de praktijk nog moeten uitwijzen.

12 jaar geleden

Nooit geweten, het lijkt me best lastig om een kind te hebben met Astma volgens mij moet je veel rekening houden met dingen. Zijn er moeders die kinderen hebben met astma? Zo ja, levert het eigenlijk veel problemen op?