Snap

Alles over de keizersnede

In deze tijd is de keizersnede de meest uitgevoerde ingreep ter wereld. Er zijn verschillende redenen waarom er voor een keizersnede gekozen kan worden.
De naam ‘keizersnede’ zou ontstaan zijn omdat Julius Caesar met een keizersnede geboren zou zijn. Dit kan echter niet kloppen aangezien er in die tijd alleen een keizersnede uitgevoerd werd bij overleden vrouwen. De moeder van Julius Caesar heeft na zijn geboorte nog jaren geleefd. Meer waarschijnlijk is het dat de naam afgeleid is van het Latijnse woord 'caesare', wat snijden betekent. Ook is er nog een derde theorie die zegt dat het komt van de ‘Lex Caesarea’ of ‘Lex Regia’. Dat is het verbod om zwangere vrouwen te begraven die hun kindje nog in zich dragen. Dit is afkomstig uit de tijd van het oude Egypte. De eerste officiële keizersnede die vermeld wordt stamt uit het jaar 1500 en is uitgevoerd door Jacob Nufer die varkens castreerde en deze operatie op zijn vrouw uitvoerde. Aangezien dit verhaal pas 82 jaar later opgeschreven is, valt de betrouwbaarheid hiervan te betwijfelen.   

De keizersnede tegenwoordig

In deze tijd is de keizersnede de meest uitgevoerde ingreep ter wereld. Er zijn verschillende redenen waarom er voor een keizersnede gekozen kan worden. Deze zijn onder te verdelen in kinderlijke redenen, moederlijke redenen of een combinatie hiervan. Indien vooraf bekend is dat de bevalling niet vaginaal kan plaatsvinden wordt het een primaire keizersnede genoemd. Wanneer dit pas tijdens de bevalling blijkt, dan noemen we dit een secundaire keizersnede.

Verder zijn dan nog de geplande keizersnede en de spontane keizersnede te onderscheiden.

Voorbeelden voor wanneer het nodig is een keizersnede met een kinderlijke indicatie te doen zijn onder andere een dwarsligging, een stuitligging, een groeiachterstand of een verandering van de harttonen.

Voorbeelden voor wanneer het nodig is een keizersnede met een moederlijke indicatie te doen zijn onder andere een te hoge bloeddruk en een te krap bekken. Een gynaecoloog zal tijdens de zwangerschap en tijdens de bevalling in overleg met de vader en moeder bespreken waarom en of er overgegaan wordt op een keizersnede.

 

Wat houdt een keizersnede in?


Voorbereiding: Wanneer de keizersnede primair is wordt dit vooraf ingepland en vindt er vooraf een gesprek met een anesthesist plaats om uitleg te geven over de wijze van verdoven. Ook wordt de kinderarts vooraf ingelicht over het tijdstip van de operatie. De kinderarts controleert de baby namelijk na de geboorte op de vitale functies.

De avond voor de operatie mag je vanaf middernacht niet meer eten, omdat je buik zover mogelijk leeg moet zijn om misselijkheid en braken te voorkomen.

Er wordt voor de operatie start een katheter ingebracht om de urine af te voeren, je krijgt een injectie tegen trombose en je buik wordt gedeeltelijk geschoren. 

De Operatie: De partner mag bij de operatie aanwezig zijn. Hij kan zijn partner goed ondersteunen bij deze gebeurtenis. De snede die gemaakt wordt gebeurt tegenwoordig meestal horizontaal en wordt ook wel ‘bikini-snede’ genoemd. Wanneer er echter haast geboden is, wordt de snede ook wel eens verticaal gezet.

De snede in de baarmoeder wordt sowieso altijd horizontaal gezet. Wanneer dit gedaan is wordt de baby eruit gehaald. Dit geldt dan als het geboortetijdstip. Vervolgens wordt de navelstreng afgebonden en doorgeknipt. Hierna worden de placenta en de vliezen eruit gehaald. Als alles eruit is wordt het weer dicht gemaakt. Omdat dit een secuur werkje is zal dit langer duren dan het geboren laten worden van de baby.

Herstel: Na een keizersnede heeft de moeder meestal enkele dagen nodig om te kunnen herstellen. De wand kan wat pijnlijk zijn en de darmen moeten weer op gang komen. Ook hebben veel vrouwen vlak na de operatie last van pijnlijke krampen. Wanneer alles goed is gegaan mogen na ongeveer 5 dagen de hechtingen eruit en moet de wond na +/- twee weken geheel genezen zijn. 

Psychologische gesteldheid Vrouwen die vooraf verwacht hadden vaginaal te bevallen en toch bij een keizersnede uitkwamen zijn vaak wat teleurgesteld omdat de bevalling niet op de natuurlijke manier heeft kunnen plaatsvinden. De hele bevalling is voor zowel vader als moeder een emotionele gebeurtenis.

Vaak voelen mannen zich nutteloos en vinden ze het moeilijk om hun vrouw pijn te zien lijden of te zien dat zij geopereerd moet worden. Praten hierover is erg belangrijk. Zowel vooraf als achteraf. Als je het erg moeilijk hebt met het feit dat je een keizersnede hebt gehad en niet vaginaal hebt kunnen bevallen kun je dit altijd met je gynaecoloog bespreken of je ervaringen uitwisselen met lotgenoten. Je kunt dan contact opnemen met de Vereniging van Keizersnede Ouders (VKO).

 

 

  

Heb jij een keizersnede gehad en hoe heb je dit ervaren? Reageer ook!

10 jaar geleden

Ook eens interessant om te lezen hoe het allemaal in NL gaat. Zo ging ik hier in Turkije de dag na de keizersnede al naar huis en losten de hechtingen zelf op.