Snap

Taalontwikkeling bij baby’s van 1 tot 2 jaar

De combinaties kunnen nog steeds meerdere betekenissen hebben. Dit blijft zo totdat ze ongeveer twee / tweeëneenhalf jaar oud zijn.

Je eenjarige kindje is al heel bewust bezig met communiceren. Natuurlijk nog geen hele gesprekken, maar ze kunnen zich al wel aardig uitdrukken. Deze taalontwikkeling is opgedeeld in meerdere fases, onder andere de éénwoordfase en de tweewoordfase.

De éénwoordfase van je baby

Deze fase begint bij ongeveer twaalf maanden. Je kindje kan nu echt woordjes uitspreken. Er wordt gepraat en er worden gebaren gebruikt of de lichaamstaal wordt ingezet bij het communiceren. De dreumes kan woorden zeggen als papa en mama, maar ook andere woorden. Meestal zijn dit woorden uit de belevingswereld van je baby.

De éénwoordfase is een stap verder dan het brabbelen. De overgang van het brabbelen naar praten kan worden aangegeven door het leggen van relaties door je baby. Wanneer de relatie tussen bepaalde klanken en tussen en personen, mensen of dieren worden gelegd, heet het praten. Dit wordt de ‘symboolfunctie’ genoemd. Het vermogen tot symboliseren (iets een naam geven) is veel belangrijker dan het op de goede manier uitspreken van het woord.

De woorden die kinderen als eerste uitspreken, benoemen dus iets, meestal zijn dit zelfstandige naamwoorden. Denk aan poes, fiets, bus of stoel. Deze woorden kunnen meerdere betekenissen hebben. Zo kunnen ze met het woordje poes bedoelen dat ze een poes zien of dat ze naar een poes toe willen.

De tweewoordfase van je baby

Zo rond anderhalf jaar leert je kindje om combinaties te maken met woorden. De eerste, korte zinnetjes ontstaan. Het valt vaak op dat kinderen de tweewoordenzinnen maken bij een bepaald thema, waarbij tussen twee losse woorden opeens een combinatie ontstaat. Doordat het kind op deze leeftijd meer mobiel wordt, gaat het de omgeving ontdekken en maakt dingen mee om over te ‘vertellen’.

Een opvallend verschil met de vorige fase is dat er niet meer alleen van zelfstandige naamwoorden gebruik gemaakt wordt, maar een kind zal ook werkwoorden gaan gebruiken, zoals lopen, pakken en fietsen.

Wat ook opvallend is, is dat kinderen in deze tweewoordfase en misschien ook al eerder, wel goed nee kunnen zeggen, maar geen ja zeggen. Het leuke aan de tweewoordfase is dat kinderen veel plezier beleven aan het ontwikkelen van nieuwe woorden en zinnen en zullen om bevestiging vragen.

Lastig uit te spreken voor je baby

Er worden regelmatig woorden uitgesproken die niet helemaal volledig zijn. De letters ‘r’, ‘d’ en ‘ l’ blijven een beetje lastig. Deze worden vaak vermeden door kindjes. Zo worden woorden als ‘kaart’, ‘licht’, ‘paard’ en ‘wortel’ veranderd in kaat, titi, paad en wof. Een opeenvolging van verschillende medeklinkers wordt door kinderen ook vaak óf niet uitgesproken, óf niet goed uitgesproken. Woorden als melk, brood en stoel, zullen worden veranderd in: mek, bood en toel.

Ook langere woorden worden regelmatig vermeden door kinderen, ze spreken ze wel uit, maar laten delen wegvallen. Deze delen komen er later in de ontwikkeling wel weer bij. Denk hierbij aan woorden als “boterham en appelmoes”, welke worden verkleind tot: “bam en apoem”.

Het eerste echte woordje

Naast dat de leeftijd waarop het eerste woord verschijnt erg verschilt, verschilt ook de manier waarop dit eerste woord verschijnt van kind tot kind. Sommige kinderen zetten de brabbelperiode, waar in ze zitten, gewoon voort zonder te stoppen. Geleidelijk ontstaan er dan verstaanbare woorden tussen dat brabbelen door. Deze woordenschat van verstaanbare woorden groeit bij deze kinderen langzaam maar wel continu.

Bij andere kinderen stopt het brabbelen opeens en is er een periode van relatieve stilte. Daarna merken ouders ineens op dat hun kind niet meer alleen brabbelt, maar ook verstaanbare woorden produceert.

Woordenschat

Wist je dat wanneer een kindje anderhalf is, het een passieve woordenschat heeft van ongeveer 70 woorden? En in de tweewoordfase al een woordenschat van ongeveer 300 woorden welke hij of zij ook echt begrijpt?

Wanneer- en wat was het eerste echte woordje van jouw kindje?