Snap

Complicaties gedurende de zwangerschap

Soms kunnen er gedurende de zwangerschap complicaties ontstaan. Uiteraard hoopt iedere zwangere vrouw dat haar zwangerschap probleemloos zal verlopen.
Soms kunnen er gedurende de zwangerschap complicaties ontstaan. Uiteraard hoopt iedere zwangere vrouw dat haar zwangerschap probleemloos zal verlopen, maar complicaties zijn helaas niet altijd te voorkomen. Complicaties tijdens de zwangerschap kunnen variëren van licht ongemak tot complicaties met ernstige gevolgen voor moeder en/of kind. 

Het vaststellen van complicaties gedurende de zwangerschap

Complicaties 

Tijdens de zwangerschap zullen worden vastgesteld door een verloskundige, huisarts, gynaecoloog of tijdens een echoscopisch onderzoek. De verloskundige zal je bij een complicatie altijd doorverwijzen naar een gynaecoloog. De gynaecoloog zal verder onderzoek verrichten en vervolgens bepalen welke begeleiding en eventuele medicatie nodig is. Indien de gynaecoloog vanwege de complicatie de zwangerschap verder zal begeleiden, mag je niet meer thuis bevallen.   

Voorbeelden van complicaties tijdens de zwangerschap

Bekkeninstabiliteit 

Bekkeninstabiliteit veroorzaakt pijn in het bekken, onder invloed van hormonen. Ondanks dat het een zeer pijnlijke complicatie kan zijn, is een verwijzing naar een gynaecoloog over het algemeen niet nodig. Vaak wordt fysiotherapie geadviseerd. 

Oligohydramnion 

Er wordt van oligohydramnion gesproken als een zwangere vrouw een te kort aan vruchtwater heeft. Een te kort aan vruchtwater kan meerdere oorzaken hebben en heeft nader onderzoek nodig. Oligohydramnion kan ernstige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de baby. 

Polyhydramnion 

Er wordt van polyhydramnion gesproken als een zwangere vrouw een teveel aan vruchtwater heeft. Dit kan meerdere oorzaken hebben en nader onderzoek door een gynaecoloog is nodig. Er is een klein risico op het vroegtijdig breken van de vliezen. 

Hellp Syndroom 

Het Hellp syndroom is een ernstige complicatie tijdens de zwangerschap waarbij de zwangere vrouw een zeer hoge bloeddruk heeft en waarbij leverfalen kan ontstaan. Het Hellp syndroom veroorzaakt een direct gevaar voor de gezondheid van moeder en kind. 

Pre-eclampsie 

Bij pre-eclampsie heeft de zwangere vrouw een te hoge bloeddruk, houdt zij vocht vast en heeft zij eiwitverlies via de urine. Pre-eclampsie is een ernstige complicatie, waarbij de gezondheid van moeder en kind gevaar lopen. Placenta praevia. Bij placenta preavia ligt de placenta geheel of gedeeltelijk voor de uitgang van de baarmoeder. 

Dreigende vroeggeboorte

Een dreigende vroeggeboorte kan ontstaan door vroegtijdige weeën en/of het vroegtijdig breken van de vliezen.Tijdens een opname in het ziekenhuis en middels medicijnen zal worden geprobeerd de bevalling zo lang mogelijk uit te stellen. Indien de rust en medicijnen aanslaan, mag de vrouw in sommige gevallen alsnog naar huis en wordt er volledige bedrust geadviseerd. 

Galstuwing

Galstuwing wordt ook wel zwangerschapscholastase genoemd. Galstuwing ontstaat door een vernauwing of afsluiting van de galgangen. Het veroorzaakt enorme jeuk, vooral aan de handpalmen en voetzolen. Omdat galstuwing risico's meebrengt voor moeder en het ongeboren kind is een behandeling met medicijnen en strenge controle voor moeder en het ongeboren kind een noodzaak. 

Zwangerschapsdiabetes 

Zwangerschapsdiabetes ontstaat vaak na de 24ste week zwangerschap, onder invloed van hormonen. Het lichaam maakt te weinig insuline aan om suiker af te breken. Zwangerschapsdiabetes gaat bijna altijd weer over na de bevalling. Als zwangerschapsdiabetes vastgesteld wordt, zal er een dieet gevolgd moeten worden. In een enkele geval zal de zwangere vrouw ook insuline moeten spuiten.

Sommige complicaties tijdens de zwangerschap zijn zo ernstig, dat er een kans bestaat dat je gelijk in het ziekenhuis wordt opgenomen en in een enkele geval zal de bevalling ingeleid worden of een keizersnede worden uitgevoerd. 

Gelukkig komen deze ernstige complicaties maar heel weinig voor.

Mocht je je zorgen maken, of zelf een complicatie tijdens je zwangerschap vermoeden, neem dan altijd contact op met je verloskundige.    

Heb jij te maken gehad met complicaties tijdens je zwangerschap? Reageer ook!