Snap

Continurooster; de voor- en nadelen

In een tijd waarin veelal beide ouders (gedeeltelijk) werken, zie je dat er behoefte is aan gevarieerde vormen van kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en buitenschoolse opvang. Ook op basisscholen wordt ingespeeld op de wensen van de tijd doormiddel van een continurooster.

Een aantal basisscholen hebben al gekozen voor een continurooster. Ze zijn vrij om al dan niet die keuze te maken. Sinds 2006 is die vrijheid er dankzij de Lestijdenwet. Daarin werd wel vastgelegd dat er geen 4-daagse schoolweek mocht komen, dat de zaterdag buiten schot moest blijven en er voldoende onderwijstijd volgens het kader van de inspectie moest blijven. Maar wat houdt het precies in, een continurooster?

Praktisch?

Wanneer een school met een continurooster gaat werken houdt dat in dat alle kinderen overblijven op school. De vijf dagen dat ze naar school gaan, zijn meestal even lang. Ouders hoeven hun kind niet aan het eind van de ochtend op te halen en begin van de middag, na de lunch, weer terug te brengen en hoeven daardoor dus niet steeds naar de klok te kijken, tijdens hun bezigheden.

Met een continurooster zijn de kinderen wel ’s middags eerder uit. Dat is dan weer een aandachtspunt voor de ouders hoe ze dan opgevangen worden (indien nodig). Het maakt betaald werk vinden voor sommige ouders wel weer mogelijk, waar dat met een standaard lesrooster moeilijker was, omdat je langer (en flexibeler) beschikbaar bent voor een werkgever.

Leerkrachten hoeven niet te letten op welke kinderen wanneer overblijven, want het betreft iedereen. De kinderen bevinden zich door het continurooster ook minder in het verkeer, wat de kans op ongelukken verkleint. Wanneer de kinderen na schooltijd een naschoolse opvang bezoeken, kan de prijs daarvan voor ouders omhoog gaan, aangezien het over meer uren gaat dan met een standaard lesdag. Aan de andere kant liggen er voor de naschoolse opvang interessante kansen met de vrijgekomen tijd. De activiteiten kunnen mogelijk worden uitgebreid of meer diepgang krijgen dan voorheen. Ook wanneer kinderen niet naar een voorziening voor naschoolse opvang gaan, hebben ze meer aan hun middag.

Bewust gekozen?

Bij het werken met een continurooster eten alle kinderen samen op school. Na het eten spelen ze buiten of binnen onder leiding van de leerkracht (of evt. professionele overblijfkracht). Juist die momenten samen beleven en meer vrije momenten samen doorbrengen kan heel goed zijn voor de sociale contacten.

Niet alle leerkrachten stellen dit op prijs, omdat het inhoudt dat zij minder kunnen bijtanken tussen de middag. Anderzijds is de voorbereidingstijd die ze nu na schooltijd hebben een pré. De kinderen komen rustiger weer de klas binnen dan wanneer ze bij een overblijfkracht zijn geweest, hoor je vaak. De rust en de regelmaat (zonder onderbrekingen buiten school) wordt door velen op prijs gesteld. De kinderen pakken gemakkelijk de draad weer op voor het middagprogramma, en zijn geconcentreerder om de lessen die na de lunch starten te volgen.

Anderzijds kun je zeggen dat de momenten thuis, bij het gezin, minstens zo belangrijk zijn. Het kan ook heel prettig zijn voor kinderen om even een uurtje of anderhalf van school te zijn en tot rust te komen in de eigen, huiselijke omgeving, waar ze mogelijk meer op hun gemak zijn en echt zichzelf kunnen zijn. De jongste kinderen missen wellicht hun ouders of broertjes/zusjes na een ochtend op school en zouden zich niet fijn voelen bij zo’n lange tijd op school zijn.

Keuze

Als scholen bezig zijn met het nadenken over het invoeren van een continurooster moeten alle betrokkenen daar over geïnformeerd worden. Het bestuur zal het voorstel voorleggen aan de medezeggenschapsraad, die adviesrecht heeft. Ouders moeten de gelegenheid krijgen hun zegje te doen hierover; wanneer ouders het niet eens zijn, moet het bestuur met betere argumenten komen dan ze reeds gedaan heeft of het voorstel wijzigen. Ook het personeel heeft natuurlijk belangrijke inspraak bij het nemen van dergelijke keuzes over de aanpassingen van de lestijden.

Tot slot

Er is vrijwel geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van het continurooster. Ook is niet bekend hoeveel scholen in Nederland op deze manier werken op dit moment. Het zou absoluut de moeite waard zijn om te gaan kijken hoe alle betrokkenen het continurooster ervaren na er een tijd mee gewerkt te hebben en om te kijken wat het met leerkrachten én kinderen doet.

Heb jij al ervaring met het continurooster op school? Laat het weten in een reactie hieronder.

Geschreven door mama Lianne