Snap

Heeft mijn kind dyslexie?

In groep 3 beginnen kinderen met het echte lezen en schrijven. Zo´n tien procent van de kinderen ligt hiermee achter op de rest uit de klas. Ruim de helft hiervan heeft baat bij extra begeleiding of bijlessen, maar er zijn ook kinderen waarbij ook dat niet helpt en die moeite blijven houden met lezen en schrijven. Dan kan er sprake zijn van dyslexie.

Wat is dyslexie?

De officiële aanduiding voor dyslexie is: "Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau." Het woord dyslexie komt uit het Grieks en betekend vrij vertaald: moeite met taal.

Heeft dyslexie met intelligentie te maken?

Dyslexie staat los van intelligentie. De oorzaak is waarschijnlijk een defect in de hersenen waardoor de klanken minder goed worden opgeslagen, maar ook minder makkelijk teruggehaald kunnen worden. Ook erfelijkheid speelt een grote rol. Als een van de ouders dyslectisch is, is de kans dat een kind ook dyslexie heeft maar liefst 40 to 50%. Bij beide ouders is dit percentage zelfs 80%.

Waar heeft iemand met dyslexie vooral moeite mee?

Vooral klanken die op elkaar lijken zoals de M en N, P, T en K, maar ook de eu, uu en ui, zijn erg lastig voor iemand met dyslexie. Zij hebben moeite met het verschil te horen tussen de verschillende klanken. Maar ook het in de juiste volgorde van letters of cijfers zetten kan problemen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan 56 of 65, maar ook dorp of drop. Wat ook een veel voorkomend probleem is, zijn de vaste waardes. Denk hierbij aan de tafels, rijtjes woorden (voorzetsels, lidwoorden) of uitdrukkingen en gezegden.

Hoe kom ik erachter of het dyslexie is?

Begin met het bespreekbaar maken op school, als dit niet al door school zelf gebeurd is. Er zijn dyslexie protocollen die scholen helpen bij het begeleiden van kinderen met dyslexie. Een van de belangrijkste punten is het blijven motiveren van het kind om te lezen/schrijven. Het is namelijk logisch dat een kind minder zin heeft in iets waarvoor hij/zij zijn/haar stinkende best doet, maar wat nog steeds niet wil lukken. Aan de andere kant is het juist voor kinderen met dyslexie belangrijk om zoveel mogelijk te oefenen.

Verder zal er een leerlingdossier worden aangelegd; dit dossier zal onder anderen de scores van lees- en spellingstoetsen bevatten. Daarnaast wordt een overzicht gemaakt van de geboden hulp op school. Een dyslectie behandelaar kan aan de hand van deze gegevens je kind (en de school) het beste helpen.

Comorbiditeit

In veel gevallen komt dyslexie voor in combinatie met andere stoornissen. Bijvoorbeeld ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ), Dyscalculie (moeite met rekenen), hoog – of laagbegaafdheid of DCD (Developmental Coordination Disorder). Als dit zo is, spreken we van Comorbiditeit.

Financiële steun

Er zijn verschillende mogelijkheden om wat financiële steun te krijgen in de behandeling van dyslexie. In het geval van ernstige dyslexie wordt een deel van de behandeling vergoedt door de zorgverzekering. Als dit niet het geval is, kijk dan naar mogelijkheden via de GGZ, psychiologische hulp, belastingaftrek of via uw gemeente.

Heeft jouw kind dyslexie en heb jij nog tips voor andere ouders? Laat het weten in een reactie hieronder.

Geschreven door mama Daphne