Snap

Hormoongel om bevalling in te leiden niet nodig

Een bevalling inleiden gaat even goed met een ballonkatheter als met een hormoongel. De oude techniek, waarbij een ballonkatheter wordt ingebracht in de baarmoedermond en vervolgens wordt opgeblazen, heeft daarnaast minder bijwerkingen dan het gebruik van een hormoongel en is goedkoper, zo  schrijven onderzoekers in het tijdschrift The Lancet. Hoog tijd dat de gel overboord wordt gegooid! De hormoongel 'prostaglandine' wordt in veel klinieken nu standaard gebruikt om bevallingen in te leiden, maar de onderzoekers denken dat het beter is om de ballonkatheter weer in te voeren als standaardmethode.

Hormoongel heeft vaker dan de ballonkatheter hyperstimulatie als bijwerking. Dat wil zeggen dat de bevallende vrouw te veel weeën krijgt. Dat kan weer als gevolg hebben dat de baby in nood komt en gehaald moet worden met een vacuümpomp of met een keizersnee. Ook is de kans groter dat de baby dan op de neonatologieafdeling van een ziekenhuis terechtkomt.

ONDERZOEK De onderzoekers vergeleken de methodes bij 824 bevallende vrouwen in 12 Nederlandse ziekenhuizen. De helft kreeg de hormoongel toegediend, bij de andere helft werd de ballonkatheter ingebracht. Dat is een slangetje met een klein ballonnetje aan het uiteinde. Wanneer dit wordt opgeblazen, zorgt de ballon ervoor dat er natuurlijke stoffen vrijkomen waardoor de baarmoedermond sneller rijpt. Door de druk van de ballon ontstaat er ook ontsluiting, de eerste fase van een bevalling.

Bij de groep vrouwen die de ballonkatheter gebruikte, duurde de bevalling iets langer dan bij de andere groep. Veel dokters kijken huiverig tegenover het gebruik van de ballonkatheter uit angst voor infecties. „Maar daar is geen reden toe. In onze studie bleek zelfs dat er iets meer infecties waren in de groep die de hormoongel toegediend had gekregen”, aldus gynaecoloog Kitty Bloemenkamp van het LUMC.

Een bevalling inleiden kan om verschillende redenen gebeuren, bijvoorbeeld als de moeder een te hoge bloeddruk heeft of als de baby niet goed groeit. Ook als een vrouw overtijd is of als ze langdurig gebroken vliezen heeft, wordt de bevalling ingeleid.