Snap
  • Kind
  • anders
  • basisschool
  • speciaalonderwijs
  • Zorgintensiefkind

Speciaal onderwijs

Therapeutische peutergroep alles onder één dak

Jayden was een jaar of twee toen hij begon op de TPG van Reade waar kindjes tot 4 jaar blijven.

Twee jaar lang gingen wij drie dagen in de week een ochtend met de taxi daar naar toe.

Een therapeutische peutergroep is een soort kinderdagverblijf maar met de extra's dat hij therapieën krijgt van een logopediste, fysiotherapeut en een ergotherapeut.

Speciaal onderwijs? Nee niet voor mijn kind

Als moeder werd ik begeleid door een maatschappelijk werkster zij hielp mij met de praktische zaken zo ook de voorbereiding voor het vervolg van de TPG; School!

Ik weet nog goed dat zij mij vertelde dat Jayden naar Speciaal onderwijs zou gaan, dood eng vond ik dat!

Ik wist dat Jayden anders was dan andere kinderen maar dat ook de school anders zou worden dan een schooltje bij ons in de buurt vond ik wel een hele enge grote stap.

Drostenburg

Ze kwamen met het advies om hem naar Drostenburg te laten gaan in mijn beleving zaten hier kinderen die slechter waren dan Jayden en gevoelsmatig dacht ik dat Jayden daar niet op de juiste plek zou komen. Jayden had natuurlijk wel zijn gebruiksaanwijzing en deed dingen op een Jayden manier, achteraf denk ik dat ik het gewoon heel moeilijk vond om het te accepteren dat hij wel degelijk een special need kindje was.

Volg je ouderhart

Mijn gevoel en verstand spraken elkaar tegen, ik had heel sterk het gevoel had dat ik alles gewoon moest proberen om de juiste keus te maken voor zijn school een soort van Middelbarenschool open dag bezoeken maar dan voor de basisschool.

Ik ben mezelf gaan oriënteren op de mogelijkheden op het gebied van scholen, zo bezocht ik een gewone basisschool en had ik een heel fijn gesprek met de directeur maar de begeleiding die Jayden nodig zou hebben konden ze daar niet geven.

Ik besloot een speciaal onderwijs school te bezoeken bij ons in de buurt, ik voelde direct al toen ik binnen kwam dat ook dit niet de plek zou zijn waar ik Jayden zag zitten omdat op deze leerlingen zaten met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen zoals autismespectrumstoornis (ASS), ADHD of een angststoornis.

Dan blijft er nog één school over

Dan toch maar kennismaken bij Drostenburg.

Inmiddels was alles vanuit de TPG in gang gezet en mocht Jayden twee dagen mee draaien zodat zij hem konden observeren of hij paste in het onderwijs wat hun aanboden.

Ik vond het vreselijk om hem daar achter te laten dus ik besloot in overleg mijn 2 dagen door te brengen in de Aula van school.

Mijn eerste indruk van deze school was het tegenovergestelde van wat ik verwacht had.

Er liepen zoveel verschillende kinderen rond dat het net een gewone bassischool leek.

Vanaf dat moment dat ik binnen stapte besefte ik het; Dit is de school waar Jayden de aankomende jaren door zou gaan brengen.

Wat ik jullie als lezer mee wil geven volg je hart, ga bij alle mogelijke scholen kijken en maak de keus die voor jou kind het beste aanvoelt want niemand kent je kind zo goed als jij zelf ♡

Mijn dank aan de medewerkers van Reade die de afgelopen jaren zo goed voor Jayden hebben gezorgd op de TPG