Snap
  • Kind
  • Mama
  • Zwanger
  • zwanger
  • regelen
  • voogdij
  • monuta
  • praktische

Heb jij al nagedacht over wie de voogd van jouw kind(eren) is of wordt?

Jonge ouders in de leeftijd van 25 tot 34 jaar lijken vaak niet goed voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen. Bijna de helft van de jonge gezinnen heeft niet officieel vastgelegd wie de voogdij over hun kinderen krijgt mocht beide ouders iets overkomen. Slechts 30% heeft de voogdij testamentair geregeld, 21% heeft wel iets geregeld maar dit niet officieel vastgelegd.*

Als jonge ouder moet je veel praktische zaken regelen. Sommige zijn ontzettend leuk: de familie inlichten over de gezinsuitbreiding, het kiezen van de naam, et cetera. Sommige zaken zijn serieuzer van aard: het op orde maken van de verzekeringen en het bepalen van de voogd. Wat betekent dit laatste eigenlijk en waarom moet je dit tijdig regelen? Wij leggen het hier uit.

Het ouderlijk gezag

Als je moeder wordt, draag je de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en verzorging van je kindje vanaf de geboorte tot achttienjarige leeftijd. Dit heet het ouderlijk gezag. 

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, krijgt je partner ook automatisch het ouderlijk gezag en ben je samen verantwoordelijk. In andere gevallen, bijvoorbeeld bij een samenlevingscontract, betekent erkenning niet automatisch ook gezamenlijk gezag.

Als je niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap hebt, moet je bij de gemeente aangeven dat de vader de juridische ouder is. Daarna moet ook bij de rechtbank gezag worden aangevraagd. Voorwaarde hierbij is dat de vader of duomoeder het kind heeft erkend.

Wat is een voogd?

Stel dat jou en/of je partner iets ernstigs overkomt, wie neemt dan de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en verzorging van je kindje? Er kan een situatie ontstaan waardoor jullie de opvoeding en verzorging van jullie kindje niet meer voor jullie rekening kunnen nemen, bijvoorbeeld in het geval van overlijden of bij een ernstige ziekte.

Als beide ouders het ouderlijk gezag hebben en één van de ouders komt te overlijden, dan blijft de andere ouder alleen het gezag houden. Als beide ouders iets overkomt, wordt er bepaald wie de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van je kindje gaat overnemen. Diegene wordt een voogd genoemd en wordt benoemd door een rechter. Om te voorkomen dat een rechter deze beslissing moet nemen kun je van tevoren vastleggen wie het voogdijschap krijgt. Dit kan bijvoorbeeld een familielid zijn of een vriend of vriendin. In een testament kun je iemand aanwijzen als voogd. Ook zonder testament kun je dit doen door het voogdijschap te registeren in het Centraal Gezagsregister.

De gevolgen

Naast het regelen van de voogdij is het belangrijk om je te richten op de financiële gevolgen, bijvoorbeeld door een uitvaartverzekering af te sluiten. Bij een overlijden betekent het namelijk dat de voogd ook financieel verantwoordelijk wordt voor je kind of kinderen. Om de financiële lasten in dat geval wat te verlichten is het mogelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten. Je zorgt daarmee dat er voldoende geld beschikbaar is voor een uitvaart op het moment dat jou en/of je partner iets overkomt.

Heb jij al bepaald wie de voogd van je kinderen is en heb jij dit al geregeld? Laat het weten in een reactie of via onderstaande poll.

Snap

* Het onderzoek is in augustus 2017 uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau NL-Eyes in opdracht van Monuta. Hiervoor zijn 2.108 Nederlanders van 25 jaar of ouder ondervraagd over de thema’s afscheid en overlijden.Dit bericht is voortgekomen uit een samenwerking met Monuta, maar de inhoud ervan is van onszelf.

6 jaar geleden

Een tip. Als je kind(eren) beide ouders verliezen dan krijgt/krijgen ze een wezen uitkering van de overheid. Op de site van de SVB kun je hier meer over lezen. Per leeftijd is dit namelijk verschillend. Je hoeft je dus niet bezwaard te voelen om iemand aan te wijzen waar jouw kind(eren) gaat/gaan wonen. Ook geldt voor hun de kinderbijslag. Wellicht krijgen de mensen war je kind gaat wonen dan ook kindgebonden budget. Ik heb nagedacht over het hoe en wat maar met een kind met een grote hulpvraag is het beter dat mijn zoontje in zijn woonomgeving blijft omdat het hier allemaal heel goed geregeld is en als hij naar familie moet is dat nog maar de vraag of dat daar ook zo is. Ik ben er dus heel hard mee bezig. Mijn omgeving weet wat ik denk dat goed is voor hem en ze weten ook waar ze de gegevens kunnen vinden.

6 jaar geleden

Lastig.. zoveel lieve mensen in onze omgeving, maar om nou een keuze te maken...

6 jaar geleden

Ik heb er nog niet echt bij stilgestaan... Toch maar eens goed over nadenken.

6 jaar geleden

Wel over nagedacht maar nog niet geregeld. Zo lastig om te bepalen wie dat zou moeten zijn!