Snap

de eerste omgang van J. met zijn vader, Loonbeslag

Twee dagen na de zitting had J. al omgang met zijn vader. Mijn ex-man had niet naar de rechter geluisterd en had beslag gelegd op mijn loon.

Zaterdag na de zitting brak aan. J. zou vandaag met zijn vader 4 uurtjes omgang hebben. Ik was benieuwd of mijn ex-man zich aan de afspraken zou houden. Ik had J. al voorbereid dat zijn vader hem zou komen ophalen en dat hij daarna weer terug zou komen bij zijn mama. Aan zijn gezichtje kon ik zien dat hij angstig keek en zei ook aan mij "mama niet mee, anders gaat oma jou slaan." Mijn hart brak toen hij dat zei. Ik stelde hem gerust en zei "nee Mop mama gaat niet mee, je gaat alleen met papa zijn en oma en opa zullen er niet bij zijn." Dit stelde J. gerust. Mijn ex-man belde aan en ik zag dat J. heel blij om zijn vader te zien en gaf hem een dikke knuffel. Ik nam afscheid van J. en pakte mijn spullen en ging weg. Wanneer J. niet in mijn buurt is, heb ik nooit zin om thuis te blijven.

Het was 16:00 uur, J. kwam thuis. Op de vraag waar ze waren geweest, kreeg ik geen antwoord. Op de vraag of hij de ouders van mijn ex-man er waren, kreeg ik geen antwoord. Op de vraag of J. contact heeft gehad met de ouders van mijn ex-man, kreeg ik ook geen antwoord. Mijn ex-man was weer lekker meewerkend. Hij vergeet dat J. ook kan praten en dat ik het toch wel zou komen te weten. J. vertelde mij dat hij had gebeld met de ouders van mijn ex-man en dat hij was gaan zwemmen. Mijn ex-man begreep dus echt niet wat de rechter bedoelde met "buiten aanwezigheid van de ouders" en dat J. ook geen contact met ze mocht hebben. Hierna heb ik een e-mail gestuurd naar mijn advocaat, met het verzoek om dit aan de advocaat van mijn ex-man door te geven. Zo gezegd, zo gedaan.

De maandag na de zitting moesten wij naar Ouderschap Blijft van de rechter. Dat traject moest nog voortgezet worden. Wij kregen als opdracht dat wij een ouderschapsplan en duidelijke afspraken in het belang van J. moesten maken. Ik kwam aan, werd opgehaald door de hulpverlener. Bij de koffieautomaat vroeg zij of wij iets wilden drinken. Nadat zij mij mijn koffie had overhandigd, zei ze dat ik alvast kon doorlopen. Mijn ex-man en zij bleven staan en hadden wederom een onderonsje. Ik liep naar binnen en zag dat de gedragswetenschapper ook aanwezig was. De hulpverlener begon met haar verhaal en het ging over de ouders van mijn ex-man. Wat er in september was voorgevallen, werd maar 2 min aan besteed. Ik kapte haar af en zei "ik zit hier omdat wij een opdracht van de rechter hebben gekregen en dat is een ouderschapsplan opstellen en duidelijke afspraken in het belang van J. te maken. Ik zit niet hier om het te hebben over het wijzigen van de omgangsregeling en over de contacten tussen J. en de ouders van mijn ex-man." Ook dat negeerde de hulpverlener en ging door met waar ze mee bezig was. Hierop zei hoe onafhankelijk ben je eigenlijk Naima? Ik zie alleen maar dat je naar de belangen van mijn ex-man kijkt en niet naar de belangen van J. Zitten wij hier niet voor J.? Last time I checked, zat ik hier voor J. en niet voor mijn ex-man. Ook dit negeerde ze. Gelukkig kreeg ik van gedragswetenschapper wel de erkenning dat ik mijn taak als moeder goed doe en dat ik heel goed omga met de nachtmerries van J. en de momenten wanneer hij het over de mishandeling heeft. Naima besloot uiteindelijk om het traject te stoppen, omdat zij het niet zag gebeuren dat wij tot een afspraak konden komen. Hierop zei ik nog, omdat ik mij aan de opdracht van de rechter wil houden en jullie je eigen plan wil trekken, beëindig je het? Ze bevestigde dit. 

Na het weekend was ik aan het werk, totdat ik opeens een e-mail van mijn werkgever kreeg dat er beslag was gelegd op mijn loon. Ik wist niet wat ik las. Hadden ze nou echt maling aan alles? Ik belde mij advocaat op, hij was niet op kantoor, waarop ik hem een e-mail stuurde met een screenshot van de e-mail die ik had ontvangen. Mijn advocaat stuurde hierop meteen een bericht naar de advocaat van mijn ex-man en verzocht haar met klem om het beslag te beëindigen en de executie op te schorten. Ook hier ging weer een week overheen en mijn ex-man wilde dat ik voor de deurwaarderskosten zou opdraaien. Ook dit was ik niet van plan. 

De omgang op de zaterdagen ging niet zoals ze moesten gaan. Mijn ex-man vertikte het om in de woonplaats van J. te blijven en hij had zelfs nog het lef om een weekend helemaal naar Almere te rijden. J. vertelt gelukkig alles wat hij heeft gedaan en zo kwam ik er achter dat hij naar Almere was geweest. Wanneer ik mijn ex-man hier mee confronteerde, was het altijd "J. heeft een rijke fantasie, je moet hem niet serieus nemen." Ik ging de discussie niet met hem aan en legde het neer bij mijn advocaat.

Het was 1 december, de beschikking kwam binnen....

6 jaar geleden

Ja bijna wel..

6 jaar geleden

Weet niet of dit alles nog spreekt, maar je zou bijna een gps tracker meegeven aan het mannetje...