Snap

Minder kinderbijslag

Alle papa's en mama's met kinderen opgelet! Vrijwel iedereen gaat in 2012 de gevolgen van de crisis in z’n portemonnee voelen. Maar grote gezinnen vanaf 3 kinderen en ouders met kinderopvang krijgen een wel heel zware klap. Het kabinet verlaagt in 2012 de kinderbijslag met gemiddeld 35 euro per kind. De bezuiniging is nodig om voor ouders met een laag of modaal inkomen (ongeveer 33.000 euro) de koopkracht te kunnen repareren via het kindgebonden budget. Dat wordt namelijk bij het eerste kind in een gezin verhoogd met 50 euro, bij het tweede kind met 6 euro.

Tegelijkertijd wordt ook bezuinigd op het kindgebonden budget. Zoals al eerder aangekondigd wordt het extraatje afgeschaft voor derde en volgende kinderen in een gezin. De uitkering wordt ook niet meer altijd gecorrigeerd voor stijgende inflatie en er wordt strenger getoetst op het inkomen van ouders.

Om te vergelijken hoe de kosten van kinderopvang (ten opzichte van 2011) veranderen, heeft het Nibud de Kinderopvangvergelijker gemaakt. Hiermee kunnen ouders snel en gratis zien hoeveel ze er in hun eigen situatie op achteruit gaan.

Het kabinet stimuleert dat beide partners werken, maar ook veel tweeverdieners zullen een inkomensdaling op moeten vangen. Slechts enkele tweeverdienende ouders gaan er door een hogere combinatiekorting komend jaar licht op vooruit.

Voor de laagste inkomens is er een klein voordeel: het kindgebonden budget (tot twee kinderen) stijgt licht.

11 jaar geleden

Dankjewel voor de link van het nibud! Zoiets zocht ik juist van de week en kon het niet vinden.

12 jaar geleden

http://nos.nl/video/274108-bezuiniging-kindgebonden-budget-van-tafel.html