Blog header image

Kleuters mogen kleuter blijven!

Er is een motie door de Tweede kamer aangenomen waarin staat dat kleuteronderwijs speels mag blijven! Yes, eindelijk...

Alle letters aanleren, leren rekenen, geconcentreerd aan een werkje zitten. Waar ze eigenlijk in groep 3 pas mee bezig zouden zijn werd steeds meer naar groep 2 overgedragen. Maar een kleuter is geen schoolkind. Zij moeten nog leren spelen. Bezig zijn, bewegen en vooral ontdekken....

Er is een motie ingediend door kleuterleerkrachten, ontwikkelingspsychologen en andere deskundigen. Zij waarschuwden al langer voor de nadelige effecten van toenemende prestatiedruk op de ontwikkeling van kleuters. Deze motie is tot stand gekomen door alle adviezen die deze mensen hebben gegeven.

Het volgende zag ik op een website staan:

"Kleuters hoeven niet formeel te leren op school als zij daar nog niet aan toe zijn. De Tweede Kamer heeft hierover een motie aangenomen. Dit meldt Vakblad Vroeg.

Steeds vaker willen overheden, schoolbesturen en methodeontwikkelaars kleuters al formeel laten leren. De Tweede Kamer pleit in de motie voor voorwaardenscheppend onderwijs. Hierbij is het ontwikkelingsniveau van kleuters leidend. In de verdere ontwikkeling van het onderwijscurriculum moet hiermee ook rekening worden gehouden.

De motie heeft onder andere tot gevolg dat dat leerkrachten van groep 1 en/of 2 geen letterkennis meer hoeven aan te bieden aan kinderen die daar niet aan toe zijn. Kinderen die in augustus nog niet toe zijn aan groep 3 mogen in groep 2 blijven. Leerkrachten mogen aan kleuters wel activiteiten aanbieden die voorbereidend zijn op bijvoorbeeld het leren lezen.

Bron: 
https://www.nationaleonderwijsgids.nl/basisonderwi...

Hopelijk nemen de scholen dit over. Wij zijn op school er al mee bezig. Werken vanuit thema's en de kinderen alles laten ontdekken. :-)

6 jaar geleden

Ja, geweldig nieuws! Enne, mooie tekening! Zelf gemaakt ;-) ?

6 jaar geleden

Precies!

6 jaar geleden

Precies, zo moeilijk is dat toch niet! Zo makkelijk voor al die mannetjes (vrouwtjes) op kantoor om te bepalen wat goed is voor kinderen...Ze moeten beter luisteren naar de mensen die echt met kinderen werken!

6 jaar geleden

En zo hoort het! We hebben toch kinderen en geen robots? Blij met deze ontwikkeling!