Snap

Chemotherapie tijdens zwangerschap schaadt baby niet

Er is goed nieuws voor alle toekomstige mama's en baby's! Uit onderzoek is gebleken dat chemotherapie, die je ontvangt als je kanker hebt, niet schadelijk is voor je ongeboren kindje!

Er werden 68 kinderen onderzocht, wiens moeders tijdens hun zwangerschap gemiddeld 3 tot 4 chemotherapie behandelingen hebben ontvangen. Ze werden getest op hun IQ, er werd een hartfilmpje gemaakt en hun ouders werden ondervraagd over hun gezondheid.

De resultaten liegen er niet om, de kinderen scoren niet anders dan kinderen die geen chemo hebben gehad. Alleen kinderen die te vroeg geboren werden scoren op hun IQ een stuk lager lag, maar dit geldt voor alle prematuren. Het geldt voor de gehele wereld bevolking dat de gemiddelde IQ met 12 punten toeneemt voor elke maand zwangerschap.

De onderzoekers benadrukken dat chemo niet later tijdens de zwangerschap hoeft te worden toegediend en dat baby's niet eerder geboren hoeven te worden zodat er sneller chemo gegeven kan worden.

De onderzoeksresultaten zijn veelbelovend. Zwangere vrouwen die in deze situatie belanden, moeten vaak kiezen tussen hun eigen gezondheid, of de gezondheid van hun ongeboren kind. Dat hoeft nu dus niet meer. Moeders kunnen op deze manier kiezen voor behandeling op dezelfde manier als ze zouden doen als ze niet zwanger waren.

Hoe lang de vrouwen zwanger waren toen zij de chemokuren kregen, is niet af te leiden uit het onderzoek. Over het algemeen is het zo dat er na 14 weken zwangerschap met chemo begonnen kan worden. Vanaf dit moment ben je uit de 'kritieke' eerste 3 maanden van je zwangerschap. Chemo staat de ontwikkeling van je ongeboren kind vanaf dit moment niet meer in de weg!