Snap

Kinderopvang

Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden, onder andere kinderopvang. Hieronder bespreken we deze optie en nog meer.

Als jij en je partner allebei werken, wil je natuurlijk dat je kindje goed wordt opgevangen. Hiervoor zijn meerdere soorten kinderopvang mogelijk. Lees ze hier!

Oma / opa of andere bekenden

  Voordelen:
 • Lekker vertrouwd
 • Goedkoop
 • Je kindje kan hier ook terecht als hij of zij koorts heeft

Nadeel:

 • Het kindje maakt niet deel uit van een groepsproces en leert dus niet om met andere kindjes te spelen

Au-pair

Deze manier van kinderopvang wordt door de bezuinigingen in de kinderopvang steeds populairder bij gezinnen waarbij de ouders allebei veel werken en een relatief hoog inkomen hebben.
  Voordelen:
 • Je hoeft in de ochtend niet te haasten om je kinderen weg te brengen
 • Het is voor bovengenoemde gezinnen vaak een stuk goedkoper dan de reguliere kinderopvang
 • In veel gevallen staat het eten al klaar als je thuis komt en hebben de kinderen de pyjama`s al aan, dus geeft veel rust

Nadeel:

 • Gebrek aan privacy
Kijk voor meer info op aupair.nl

Daarnaast heb je de reguliere kinderopvang. Deze soorten vallen onder de Wet Kinderopvang. In de Wet Kinderopvang staan kwaliteitseisen waaraan kinderopvangvoorzieningen (dagopvang, buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus en gastouders) en peuterspeelzalen moeten voldoen. Elk kindercentrum of gastouderbureau is verplicht een oudercommissie in te stellen. De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) houdt in opdracht van de gemeente toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Voldoet een kinderopvangcentrum niet aan de kwaliteitseisen, dan adviseert de GGD-inspecteur aan de gemeente of er maatregelen nodig zijn.

Elke vorm van kinderopvang moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen wat betreft:

 • De groepsgrootte en het aantal kinderen per beroepskracht
 • De opleiding en deskundigheid van het personeel
 • De veiligheid en gezondheid van de kinderen
 • De accommodatie en inrichting
 • Pedagogisch beleid en praktijk
 • De betrokkenheid en inspraak van ouders
 • Omgangstaal, in principe Nederlands
 • De omgang met klachten

Volgens de Wet Kinderopvang moeten alle kinderopvangcentra geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Als een kinderopvangcentrum niet geregistreerd staat in het LRKP en geen vergunning heeft, kan de gemeente een boete opleggen. Wanneer opvangcentra niet geregistreerd staan bij het LRKP hebben de ouders ook geen recht op de kinderopvangtoeslag.

Er bestaan vaste maximale uurtarieven. Voor 2013 zijn deze tarieven als volgt:

 • Kinderdagverblijf: 6,46
 • Bso ( buitenschoolse opvang ): 6,02
 • Gastouder: 5,17

Wanneer je kindje naar een van deze opvangvormen gaat, bestaat er in de meeste gevallen recht op kinderopvangtoeslag. Deze toeslag moet aangevraagd worden bij de Belastingdienst. Zie www.toeslagen.nl Of en hoeveel je ontvangt hangt af van de volgende factoren:

 • Je (gezamenlijke) inkomen
 • Je werkt of volgt een traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus
 • Het aantal kinderen in de opvang
 • Het aantal opvanguren waarvoor je recht op kinderopvangtoeslag hebt

Kinderdagverblijf

Voordelen:

 • Je kind maakt deel uit van een groepsproces
 • Je kindje leert erg veel en is daardoor al enigszins voorbereid als hij / zij naar school gaat

Nadelen:

 • Door bezuinigingen van het kabinet op de kinderopvangtoeslag kan het voor veel gezinnen erg duur worden
 • Je bent gebonden aan vastgestelde tijden
 • Je kindje kan niet naar het kinderdagverblijf als hij of zij ziek is

Gastouder: kinderopvang bij een gediplomeerd persoon aan huis.

Voordelen:

 • je kindje maakt in kleinere schaal deel uit van een groepsproces
 • vaak flexibeler wat betreft tijden
 • goedkoper dan het kinderdagverblijf

Nadeel:

 • Als de gastouder ziek wordt, moet je zelf een alternatief zoeken om je kind onder te brengen